Svensk Fastighetsförmedling uppnår kvalitetscertifieringen Kontrollerad Franchise

Nyheter   •   Jan 16, 2020 18:40 CET

Sveriges Franchisetagare, har på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling, granskat det nyligen utgivna franchiseavtalet som erbjudits alla franchisetagare inom Svensk Fastighetsförmedling. Detta avtal uppnår samtliga krav som Kontrollerad Franchise ställt upp.

Svensk Fastighetsförmedling förvärvar Direkto

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2020 13:00 CET

​Svensk Fastighetsförmedling har genom sitt holdingbolag Översta Förmedlingsbolaget AB förvärvat låneförmedlaren Direkto. Genom affären får bokunder enklare tillgång till de bästa privatlånen till klimateffektiva renoveringar, nya kapitalvaror andra investeringar som är vanliga i samband med bostadsköp.

Svenskarna missnöjda med bostadsutveckling

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2020 08:04 CET

Bostadsmarknaden är en vanligt förekommande samtalspunkt i samhällsdebatten. Men hur ser egentligen svenskarna på utveckling? Sju av tio tycker inte att den är sund och majoriteten menar att det är politikerna som bär ansvaret. Det visar Trendrapporten 2019, en årlig kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling. Höga priser och dåligt utbud är några av de aspekter som många tycker är problematisk. Det är nämligen det som hindrar flest från att flytta.

Svensk Fastighetsförmedling presenterar för sjunde gången Trendrapporten. Kartläggningen baseras på en riksrepresentativ undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. I den har drygt 2 400 svenskar fått svara på vad de tycker om den svenska bostadsmarknaden. Det visar sig att svenskarna inte är särskilt nöjda. Hela 71 procent tycker nämligen inte att marknaden har en sund utveckling. Endast 14 procent hävdar motsatsen.

Undersökningen visar också att svenskarna är rörande överens om vem som bär ansvaret för bostadsmarknadens utveckling. Hela 56 procent menar nämligen att det är politikerna. Därefter uppger 14 procent att det anser att bankerna är ytterst ansvariga. Nästan lika många, 11 procent, tycker istället att det är byggsektorn som ligger till grunden för hur det ser ut.

– Det är tydligt att det finns ett utbrett missnöje bland svenskarna. Ett stort bekymmer med dagens bostadsmarknad är att regleringarna gör det tufft, framförallt för förstagångsköpare, att ta sig in på marknaden. För att fler unga vuxna ska ha möjlighet att köpa sin egen bostad behöver regleringarna lättas upp. Då kommer inlåsningseffekten minska och på så sätt ökar rörligheten, vilket är en förutsättning för en sund bostadsmarknad, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Höga priser och lågt utbud stoppar flest

På frågan vad som hindrar svenskarna från att flytta svarar en av fyra att de höga priserna är det största problemet. För lågt utbud, familjesituation och för höga krav på kontantinsats följer därefter. Det är framförallt för de yngre mellan 18 och 29 år som hindren är störst. Hela 34 procent av åldersgruppen anser att priserna stoppar dem. Motsvarande siffra bland dem i åldern 50 till 59 är endast 12 procent.

Det råder fortfarande bostadsbrist i många delar av landet. Vi har alla olika behov, preferenser och livssituationer, men detta reflekteras inte i bostadsutbudet. Såväl samhället som familjekonstellationerna har förändrats, vilket påverkar hur vi lever och i sin tur bor. Det krävs en större variation av bostäder och kreativiteten i byggandet behöver öka, det skulle också innebära att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Topplista: detta hindrar svenskarna att flytta

1. Priserna är för höga
2. Utbudet är för lågt
3. Min familjesituation
4. Kraven på kontantinsats är för höga
5. Jag får inte bostadslån

Om undersökningen:
Trendrapporten 2019 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 2 419 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Bilaga

Tycker du att den svenska bostadsmarknaden har en sund utveckling?

Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Ja, absolut 1 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 %
Ja, i stort sett 13 % 13 % 13 % 12 % 15 % 12 %
Nej, inte helt 43 % 43 % 54 % 47 % 39 % 37 %
Nej, inte alls 28 % 22 % 23 % 30 % 30 % 34 %
Vet ej 16 % 22 % 10 % 10 % 15 % 17 %
Vem bär största ansvaret?
Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Politikerna 56 % 61 % 53 % 55 % 58 % 54 %
Bankerna 14 % 12 % 13 % 17 % 13 % 14 %
Byggsektorn 11 % 7 % 8 % 11 % 12 % 18 %
Medborgarna 3 % 4 % 5 % 3 % 2 % 2 %
Någon annan 2 % 0 % 2 % 4 % 2 % 1 %
Vet ej 14 % 16 % 20 % 10 % 13 % 10 %

Om du skulle vilja flytta, vilket är det största hindret?
Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Priserna är för höga 24 % 34 % 32 % 26 % 12 % 14 %
Utbudet är för lågt 12 % 18 % 11 % 13 % 7 % 11 %
Min familjesituation 10 % 8 % 10 % 16 % 13 % 6 %
Kraven på kontantinsats är för höga 9 % 16 % 15 % 9 % 4 % 3 %
Jag får inte bostadslån 5 % 12 % 2 % 5 % 1 % 2 %
Jag vill inte byta bostadstyp, t.ex. från hyresrätt till bostadsrätt 5 % 4 % 4 % 5 % 4 % 6 %
Skatten vid försäljning är för hög 5 % 3 % 7 % 3 % 4 % 6 %
Amorteringskraven är för höga 4 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 %
Jag oroar mig för konjunkturen 2 % 4 % 4 % 3 % 2 % 0 %
Jag oroar mig för stigande boräntor 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 %
Inget hindrar mig 35 % 19 % 29 % 27 % 50 % 47 %
Annat 8 % 13 % 6 % 8 % 7 % 4 %
Vet ej 4 % 4 % 2 % 5 % 5 % 6 %

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Bostadsmarknaden är en vanligt förekommande samtalspunkt i samhällsdebatten. Sju av tio tycker inte att den är sund och majoriteten menar att det är politikerna som bär ansvaret. Det visar Trendrapporten, en årlig kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling. Höga priser och dåligt utbud är några av de aspekter som många tycker är problematisk.

Läs vidare »

Koppla ned för att koppla av – varannan svensk vill ha ett teknikfritt rum hemma

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2019 08:04 CET

Dagens teknik och dess snabba utveckling tar en allt större plats i samhället. Såväl i hemmet som på jobbet är vi omgivna av digitala prylar med syftet att förbättra vår vardag. Under 2020 lanseras dessutom 5G i Sverige. Målet med det nya mobilnätet är bland annat att det ska kunna hantera det ökande utbudet av IoT-prylar. Men hur ser vi egentligen på att tekniken får en allt mer central roll i våra hem? Enligt en ny undersökning från Svensk Fastighetsförmedling vill mer än hälften av alla svenskar ha ett rum i hemmet som är fritt från teknik, var fjärde tror dessutom att det i sin tur skulle bidra till mer tid med familjen.

Har den digitala utvecklingen fått en mottrend? Nyligen presenterade HUI research mobillådan som årets julklapp. En låda som anses bidra till mer avkoppling i hemmet - en mobilfri stund. I tillägg till detta visar Svensk Fastighetsförmedlings årliga rapport Trendrapporten, där drygt 2 400 svenskar gett sin syn på digitalisering inom bostadsbranschen, att hela 55 procent är positiva till ett teknikfritt rum i sitt hem. Det är främst de unga vuxna som kan tänka sig ett icke-digitalt rum. Hela 63 procent i åldersgruppen 18 till 29 år önskar nämligen detta. Motsvarande siffra bland de i åldrarna mellan 60 till 74 år är endast 43 procent.

Undersökningen visar också hur svenskarna tror att ett teknikfritt hem skulle påverka familjen. En av tio menar att familjemedlemmarna skulle bli lugnare. Dessutom uppger 23 procent att det skulle leda till att familjen umgås mer.

– Resultatet från vår undersökning visar att det finns en önskan om att bostaden ska vara en plats för avkoppling från den stressiga vardagen. I samband med att den femte generationens mobilnät rullas ut under nästa år kommer utvecklingen av Internet of Things intensifieras kraftigt. Min gissning är att detta kommer accelerera den digitala mottrenden och att teknikfria zoner och rum kommer bli allt vanligare, såväl i våra hem som på arbetsplatser, skolor och andra offentliga platser ute i samhället, exempelvis i butiker och restauranger, säger Liza Nyberg, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Trots att de flesta branscher digitaliseras i allt större utsträckning visar Trendrapporten att bara 15 procent kan tänka sig att köpa ett hem som de endast sett digitalt. En siffra som dessutom har minskat från ifjol, då svarade nämligen 18 procent detsamma.

– Digitala visningar kommer troligtvis inte ersätta de fysiska, det handlar snarare om att underlätta och inspirera. Även om majoriteten uppger att de inte kan tänka sig att köpa ett hem som de endast sett digitalt, kan det skapa ett intryck och fungera som ett första steg i processen. Det är dessutom ett perfekt när man ska illustrera objekt vid nyproduktion. Tekniken har förbättrats de senaste åren och vi kommer med stor sannolikhet bara se mer av olika digitala visningslösningar som kan bredda intresset och dessutom locka fler internationella köpare, säger Liza Nyberg, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: 
https://www.svenskfast.se/om-oss/trendrapporten/

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast 
twitter.com/#svenskfast 
instagram@svenskfast

Om undersökningen:
Trendrapporten 2019 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 2 419 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Bilaga

Kan du tänka dig att ha ett teknikfritt, icke-digitalt rum i ditt hem?

Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 60–74
Ja 55 % 63 % 56 % 62 % 52 % 43 %
Nej 33 % 26 % 33 % 33 % 32 % 43 %
Vet ej 12 % 11 % 11 % 5 % 15 % 15 %


Hur tror det att det främst skulle påverka familjen om ni hade ett teknikfritt, icke-digitalt rum hemma?

Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 60–74
Det skulle inte påverka familjen alls 37 % 28 % 25 % 33 % 47 % 51 %
Familjemedlemmarna skulle umgås mer med varandra 23 % 27 % 26 % 27 % 20 % 18 %
Familjemedlemmarna skulle bli lugnare 8 % 11 % 13 % 7 % 8 % 3 %
Livet hemma skulle bli tråkigare 6 % 7 % 8 % 6 % 6 % 5 %
Det skulle bli svårare att sysselsätta sig 3 % 4 % 6 % 4 % 1 % 2 %
Konflikterna skulle minska 1 % 2 % 2 % 0 % 0 % 1 %
Annat 3 % 3 % 3 % 3 % 5 % 2 %
Vet ej 17 % 17 % 16 % 21 % 14 % 18 %

Skulle du kunna tänka dig att köpa ett hem som du bara sett digitalt, t.ex. via VR-visning?
Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 60–74
Ja 15 % 16 % 17 % 21 % 13 % 10 %
Nej 70 % 63% 69 % 64 % 74 % 80%
Vet ej 15% 21% 13% 15 % 13 % 10 %

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling
– mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Dagens teknik och dess snabba utveckling tar en allt större plats i samhället. Under 2020 lanseras bland annat 5G i Sverige. Men hur ser vi egentligen på att tekniken får en allt mer central roll i våra hem? Enligt en ny undersökning från Svensk Fastighetsförmedling vill mer än hälften av alla svenskar ha ett rum i hemmet som är fritt från teknik.

Läs vidare »

Svensk Fastighetsförmedlings årsresumé: Så har priserna utvecklats på bostadsmarknaden i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 13:00 CET

Efter ett par år med en aningen osäker bostadsmarknad har priserna på både villor och bostadsrätter i Skåne stabiliserats. Vilket också summerar prisutvecklingen för det gångna året. I länet har priserna för bostadsrätter och villor nämligen stigit med 7 respektive 6 procent de senaste 12 månaderna. Den största ökningen gällande bostadsrätter återfinns i kommunerna Lomma och Ängelholm med 15 procent. När det kommer till villor steg priserna som mest i Ystad under samma period. Det visar en ny kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling har med hjälp av data från Svensk Mäklarstatistik analyserat hur priserna på bostadsrätter och villor i Skåne län utvecklats under 2019. Totalt hade 19 av samtliga 33 kommuner tillräckligt stort antal sålda bostadsrätter och villor för att kunna ingå i kartläggningen. Störst ökning under de senaste 12 månaderna har kommunerna Lomma och Ängelholm stått för. Här har bostadsrättspriserna stigit med 15 procent i vardera kommun. Därefter kommer Trelleborg med en ökning om 14 procent.

När det gäller villor är det istället i Ystad kommun som ökningen varit som störst under året. Här har priserna ökat med 14 procent. I Landskrona kommun har priserna på villor stigit med 13 procent jämfört med rikssnittet på 4 procent. I kustkommunen Lomma har priserna ökat med 12 procent.

– Det är en stadig prisutveckling som sammanfattar det gångna året i Skåne. Hela länet hamnar på en högre procentuell ökning gentemot riket. De senaste årens kreditrestriktioner har inte påverkat marknaden här på samma sätt som i övriga storstäder i landet. Det är en sund utveckling som gör att köpare känner sig säkra i sina investeringar, säger Kasper Isgren, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö.

– Sett till villor är det främst inflytt till Ystad och Landskrona som har lett till en starkare prisutvecklingen här. Prismässigt ger kommunerna mer boende för pengarna än i exempelvis Malmö, vilket gör att fler breddar sitt sökområde. I Lomma har nyproduktion, som säljs för ett högre pris än befintligt bestånd, drivit upp priserna. Framöver tror jag på en stabil utveckling under 2020, inte minst då räntorna kommer stanna på låga nivåer ett bra tag till, säger Kasper Isgren, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö.

Priserna har dock inte ökat i samtliga kommuner i länet. I Eslöv har bostadsrättspriserna backat med 9 procent. Även Hässleholm och Ystad har en negativ utveckling om 6 respektive 3 procent. I Hässleholm har även villor haft sjunkande prisnivåer under året, som backar med 6 procent och därmed innebär att kommunen haft den lägsta utvecklingen under året. Därefter placerar sig Bjuv med minus 5 procent.

Skånekommunerna med högst prisökning senaste 12 månaderna:
Bostadsrätter
1. Lomma + 15 %
2. Ängelholm + 15 %
3. Trelleborg + 14 %
4. Vellinge + 10 %
5. Lund + 8 %

Villor
1. Ystad + 14 %
2. Landskrona + 13 %
3. Lomma + 12 %
4. Staffanstorp + 9 %
5. Trelleborg + 9 %

För ytterligare information, kontakta:
Kasper Isgren, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö
Mail: kasper.isgren@svenskfast.se
Mobil: 076-884 01 22
https://www.svenskfast.se/malmo

Följ oss gärna på:
www.facebook.com/svenskfastmalmo
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast_malmo

Om statistiken
Statistiken baseras på överlåtelser av villor och bostadsrätter i Skånes län gjorda från november 2018 – november 2019. Endast kommuner med minst 50 försäljningar de tre senaste månaderna är med i kartläggningen för att statistiskt säkerställa prisförändringarna. Statistiken är framtagen av Svensk Mäklarstatistik AB som ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3–4 månader. De kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Bilaga

Bostadsrätter

Kommun Kvadratmeterpris Prisutveckling 12 mån
Riket 40 108 kr + 4 %
Skånes län 26 756 kr + 6 %
Eslöv 14 827 kr – 9 %
Helsingborg 23 442 kr + 1 %
Hässleholm 11 102 kr – 6 %
Kristianstad 16 501 kr + 3 %
Landskrona 19 901 kr + 1 %
Lomma 38 249 kr + 15 %
Lund 37 056 kr + 8 %
Malmö 29 964 kr + 7 %
Trelleborg 17 909 kr + 14 %
Vellinge 33 666 kr + 10 %
Ystad 21 075 kr – 3 %
Ängelholm 23 988 kr + 15 %
Villor
Kommun Medelpris Prisutveckling 12 mån
Riket 3 253 597 kr + 4 %
Skånes län 3 273 540 kr + 7 %
Bjuv 1 689 818 kr – 5 %
Båstad 3 744 712 kr + 3 %
Eslöv 2 415 787 kr + 8 %
Helsingborg 4 414 785 kr + 7 %
Hässleholm 1 707 496 kr – 6 %
Höganäs 3 493 628 kr + 6 %
Kristianstad 2 376 254 kr + 6 %
Kävlinge 3 694 321 kr + 6 %
Landskrona 3 087 111 kr + 13 %
Lomma 5 846 780 kr + 12 %
Lund 4 826 782 kr + 6 %
Malmö 4 934 586 kr + 8 %
Simrishamn 2 881 548 kr + 7 %
Sjöbo 1 812 846 kr + 4 %
Staffanstorp 3 739 846 kr + 9 %
Trelleborg 3 071 054 kr + 9 %
Vellinge 5 491 395 kr + 4 %
Ystad 3 494 964 kr + 14 %
Ängelholm 3 261 765 kr + 7 %

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan
ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi
inte varit utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling
– mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Efter ett par år med en aningen osäker bostadsmarknad har priserna på både villor och bostadsrätter i Skåne stabiliserats. I länet har priserna för bostadsrätter och villor stigit med 7 respektive 6 procent de senaste 12 månaderna. Den största ökningen gällande bostadsrätter återfinns i kommunerna Lomma och Ängelholm med 15 procent. När det kommer till villor steg priserna som mest i Ystad.

Läs vidare »

Ny kartläggning över bostadsåret 2019: Här ökade priserna mest i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 13:00 CET

Bostadsåret 2019 i Stockholm blir inte ihågkommet som ett år med skenande priser eller stora svackor. Istället är det stabilitet och återhämtning som varit de tydligaste markörerna för de senaste 12 månaderna. Priserna har stigit med 4 procent på bostadsrätter och 2 procent på villor i länet. Den största ökningen återfinns i Vallentuna kommun där bostadsrättspriserna ökat med hela 13 procent. På villasidan steg bopriserna mest i Ekerö med 10 procent.

Svensk Fastighetsförmedling har med hjälp av data från Svensk Mäklarstatistik analyserat hur priserna på bostadsrätter och villor i Stockholms län utvecklats under 2019. Totalt hade 22 av samtliga 26 kommuner tillräckligt stort antal sålda bostadsrätter och villor för att kunna ingå i kartläggningen. Störst ökning under de senaste 12 månaderna har Vallentuna stått för. Här har bostadsrättspriserna stigit med 13 procent. Därefter kommer de kustnära kommunerna Norrtälje och Nynäshamn, med en ökning om 8 procent.

När det gäller villor är det istället i Ekerö kommun som ökningen varit störst under året. Här har priserna ökat med 10 procent. I Danderyds kommun har priserna på villor stigit med 7 procent jämfört med rikssnittet på 4 procent. I norrortskommunerna Upplands-Bro, Täby, Upplands-Väsby och Sollentuna har priserna ökat med 6 procent.

– 2019 har varit ett väldigt bra bostadsår. Vi fick en lugn start som mångt i mycket präglades av att priserna stabiliserades efter hösten 2017. Efter midsommar ökade dock pulsen igen och vi fick en helt ny energi på marknaden. Det var fler personer på visningar, fina budgivningar och bra avslutspriser. Kikar vi på första halvan av december har vi haft väldigt bra budgivningar och om vi inleder januari 2020 i samma takt som nu väntar vi oss ett jättefint år på bostadsmarknaden, säger Angelica Hermansson, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling på Kungsholmen.

Stockholmskommunerna med högst prisökning senaste 12 månaderna:
Bostadsrätter
1. Vallentuna + 13 %
2. Nynäshamn + 8 %
3. Norrtälje + 8 %
4. Sigtuna + 7 %
5. Haninge + 5 %

Villor
1. Ekerö + 10 %
2. Danderyd + 7 %
3. Upplands-Bro + 6 %
4. Täby + 6 %
5. Upplands-Väsby + 6 %

För ytterligare information, kontakta:
Angelica Hermansson, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling på Kungsholmen
Mail: angelica.hermansson@svenskfast.se
Mobil: 076-311 92 00
www.svenskfast.se/kungsholmen

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om statistiken
Statistiken baseras på överlåtelser av villor och bostadsrätter i Stockholms län gjorda från november 2018 – november 2019. Endast kommuner med minst 50 försäljningar de tre senaste månaderna är med i kartläggningen för att statistiskt säkerställa prisförändringarna. Statistiken är framtagen av Svensk Mäklarstatistik AB som ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3–4 månader. De kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Bilaga

Bostadsrätter

Kommun Kvadratmeterpris Prisutveckling 12 mån
Riket 40 108 kr + 4 %
Stockholms län 58 253 kr + 4 %
Botkyrka 31 496 kr – 3 %
Danderyd 54 907 kr – 3 %
Haninge 31 716 kr + 5 %
Huddinge 39 151 kr + 3 %
Järfälla 34 318 kr – 3 %
Lidingö 55 382 kr + 5 %
Nacka 48 503 kr – 2 %
Norrtälje 27 309 kr + 8 %
Nynäshamn 25 183 kr + 8 %
Sigtuna 28 646 kr + 7 %
Sollentuna 40 144 kr + 2 %
Solna 57 088 kr + 4 %
Stockholm 72 829 kr + 4 %
Sundbyberg 56 338 kr + 3 %
Södertälje 28 062 kr – 5 %
Tyresö 35 529 kr + 3 %
Täby 44 159 kr + 3 %
Upplands-Bro 28 480 kr – 4 %
Upplands-Väsby 31 872 kr – 2 %
Vallentuna 32 886 kr + 13 %
Värmdö 41 482 kr + 3 %
Österåker 34 984 kr – 2 %

Villor

Kommun Medelpris Prisutveckling 12 mån
Riket 3 253 597 kr + 4 %
Stockholms län 5 719 238 kr + 3 %
Botkyrka 4 216 793 kr + 1 %
Danderyd 10 788 800 kr + 7 %
Ekerö 5 552 192 kr + 10 %
Haninge 4 441 975 kr + 4 %
Huddinge 5 502 158 kr + 2 %
Järfälla 4 989 292 kr + 1 %
Lidingö 10 478 931 kr ± 0 %
Nacka 7 453 404 kr + 2 %
Norrtälje 2 879 670 kr – 3 %
Nynäshamn 3 540 000 kr + 3 %
Sigtuna 4 417 396 kr – 2 %
Sollentuna 6 641 726 kr + 6 %
Stockholm 7 030 832 kr + 2 %
Södertälje 4 009 835 kr + 1 %
Tyresö 5 456 921 kr – 1 %
Täby 7 181 811 kr + 6 %
Upplands-Bro 4 233 065 kr + 6 %
Upplands-Väsby 4 841 831 kr + 6 %
Vallentuna 4 670 367 kr + 2 %
Värmdö 5 317 269 kr + 1 %
Österåker 4 660 598 kr – 2 %

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan
ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi
inte varit utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling
– mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Bostadsåret 2019 i Stockholm blir inte ihågkommet som ett år med skenande priser eller stora svackor. Priserna har stigit med 4 procent på bostadsrätter och 2 procent på villor i länet. Den största ökningen återfinns i Vallentuna kommun där bostadsrättspriserna ökat med hela 13 procent. På villasidan steg bopriserna mest i Ekerö med 10 procent.

Läs vidare »

Svensk Fast kartlägger bostadsåret 2019: Stabil prisutveckling i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 13:00 CET

Bostadsåret 2019 har bjudit på en solid utveckling på marknaden i Västra Götaland för såväl villor som bostadsrätter. Priserna har stigit med 3 procent på bostadsrätter och 5 procent på villor i länet. Den största ökningen stod Mariestad kommun för där priserna på bostadsrätter ökade med hela 16 procent. På villasidan är det istället Trollhättan som toppar listan med 11 procent.

Ny kartläggning över bostadsåret 2019: Mjölby ökade mest i landet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 13:00 CET

De senaste åren har bostadsmarknaden kantats av en rad olika osäkerheter. Under 2019 stabiliserades dock den östgötska marknaden. Vad gäller bostadsrätter har priserna stigit med 4 procent och på villasidan har det skett en ökning på 6 procent. Den största ökningen i såväl landet som länet står Mjölby för, i här har bostadsrättpriserna stigit med hela 24 procent.

Svensk Fastighetsförmedlings vd: Så blev bostadsåret 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 13:00 CET

Året lider mot sitt slut. Mer hållbara boenden, nya regleringar, rekord i antal försäljningar, minusränta och prognoser kring en svagare ekonomisk tillväxt – mycket har skett på bostadsmarknaden under 2019. Men hur har det påverkat bostadspriserna? Enligt en ny kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling har priserna i genomsnitt ökat med 4 procent i landet, på såväl villor som bostadsrätter.

Skidkungen Dählie är tillbaka i Åre – satsar på exklusiva boenden

Nyheter   •   Dec 12, 2019 13:26 CET

Det är drygt 10 år sedan som den norska skidkungen Björn Dählie var inblandad i en nyproduktion i Åre, nu är det dags igen. I projektet View ska 119 exklusiva lägenheter byggas och inflyttning sker julen 2021.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • kinhckhxi.pdervgkepxrsns@sudvehynskpkfdjasvdt.cwsehl
 • 072-570 56 18

 • Presskontakt
 • Vd
 • limfzagu.nckybiserdug@uxsvvmenggskyifavmstbj.sgcefo
 • 0763 010 904

 • Presskontakt
 • Styrelseordförande
 • habhkavcn.cihelelllwstueronnm@vtsvszenbgskxbfaqostds.sqpewj
 • 0705-49 49 63

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare
 • Villor och BR, Malmö
 • kavwspezerxw.irjsgkgrejcn@qdsvaqenwnskowfappstby.snveiy
 • 0768-840 122
Svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender etc.) i Malmö.

 • Presskontakt
 • Fastighetsmäklare
 • Jopgrggoenyt.ueqmemma@lrsvcgenaxskrffaeostlp.shqe se
 • 070-374 82 28

 • Presskontakt
 • Franchisetagare, Fastighetsmäklare
 • edttdykf.spiodaqerpimaqmlmuo@shzveernsdvkfksasfat.xfsekh
 • 08-545 785 70
Jag började som mäklare 1987 på ett mindre mäklarföretag och gick 1990 över till Svensk Fastighetsförmedling, sedan dess har jag drivit butiker i... Visa mer

 • Presskontakt
 • Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
 • Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
 • anildebirshe.modolpqnduyalho@sobveaynsrgkftyasvat.ioseyi
 • 0709-629165
 • 031-87 07 75
Anders Lundgren svarar på frågor och ger kommentarer om bostadsmarknaden (prisutveckling och trender m m ) i Göteborg/Mölndal.

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan
ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi
inte varit utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling
– mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Adress

 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Årstaängsvägen 11, Box 47 106
 • 100 74 Stockholm
 • Vår hemsida