Följ Svensk Fastighetsförmedling

Något uppåt på bostadsmarknaden under sommaren

Nyhet   •   Aug 12, 2019 10:13 CEST

Bostadsrätter

I såväl Stor-Stockholm som centrala Stockholm var priserna oförändrade den senaste månaden. I Stor-Göteborg och centrala Göteborg ökade de med +1%. Malmöområdet fortsätter sticka ut på bostadsrättsmarknaden, där priserna den senaste månaden ökat med +1% och +3% i storstadsområdet. Årstakten i Stor-Malmö är nu +8%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Medan villapriserna under juli förblev oförändrade i samtliga storstadsområden ökade de ändå i riket med +1%. Huvuddelen av sommarökningen härrör följaktligen från övriga riket. Årstakten för riket ligger fast på måttliga +1% vilket också gäller i Stockholm och Göteborgsområdet. Stor-Malmö sticker ut även här med en årstakt på +5%, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Under semestertider sjunker antalet sålda bostäder markant jämfört med de mest intensiva månaderna under våren och hösten, så även detta år. Ändå är antalen jämfört med förra året högre. Vi noterar +7% fler försäljningar av villor och bostadsrätter denna juli jämfört med samma månad förra året.

När det gäller fritidshusmarknaden är antalet på samma nivå som förra året, och om vi jämför priserna de senaste 12 månaderna med föregående 12-månadersperiod har de ökat med +3% i riket avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli2019

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 2% + 4% 34 404
Centrala Stockholm ± 0% + 1% + 1% 90 563
Stor-Stockholm ± 0% + 2% + 3% 53 518
Centrala Göteborg + 1% + 4% ± 0% 63 538
Stor-Göteborg + 1% + 2% ± 0% 44 717
Centrala Malmö + 1% + 2% + 6% 32 004
Stor-Malmö + 3% + 7% + 8% 31 693
Statistiken baseras på försäljningen av 26 444 bostadsrätter under maj 2019 - juli 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2019 - april 2019, tolvmånaderssiffran med maj 2018 - juli 2018 och i enmånadssiffran jämförs april 2019 - juni 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.Prisstatistik VILLOR, juli2019
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 3% + 1% 2 606 000
Stor-Stockholm ± 0% + 1% + 1% 4 976 000
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 1% 4 456 000
Stor-Malmö ± 0% + 2% + 5% 4 169 000

Läs hela pressmeddelandet från Svensk Mäklarstatistik här: 

https://news.cision.com/se/svensk-maklarstatistik/r/nagot-uppat-pa-bostadsmarknaden-under-sommaren,c2877987