Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bostadsrättsmarknaden vänder försiktigt uppåt igen – fortsatt stabil prisutveckling för villor

Bostadsrätternas bitvis svaga prisnedgång under semestermånaderna har övergått till en försiktig prisuppgång i hela riket. Senaste tolvmånadersperioden har priserna på såväl bostadsrätter som villor stigit med 17 respektive 10 procent på riksplanet. Priserna på fritidshus rapporterar en ökningstakt på 10 procent för den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen visar dock på stillastående eller svagt sjunkande priser. Statistiken baseras på försäljningen av 11 194 bostadsrätter och 14 247 villor samt 3 206 fritidshus under juni – augusti 2006. Utvecklingen i riket - villa På riksplanet har villapriserna stigit med 10 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen för de kommande tre månaderna är stabila villapriser i hela landet. Tendensen är baserad på de köp där tillträde och lagfart ännu ej har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas. Snittpriset för en villa i riket ligger idag på 1 646 000 kr. Utvecklingen i riket - bostadsrätter På riksplanet har bostadsrättspriserna stigit med 17 procent den senaste tolvmånadersperioden. Bostadsrätternas bitvis svaga prisnedgång har förbytts till en försiktig prisuppgång. Idag ligger genomsnittspriset för en bostadsrätt i riket på 1 060 000 kr. – Vi kan nu konstatera att bostadsmarknaden reagerar med ett önskvärt lugn på räntehöjningarna. Ifall prisutveckling håller i sig under hösten beror till större grad på yttre omvärldsfaktorer. Bland annat så bedömer vi att energiprisets utveckling kommer att ha långt större betydelse än tidigare. Marknadens fortsatt goda beredskap och medvetenhet om kommande ränteförändringar pekar dock i dagsläget på en fortsatt stabil utveckling av bostadspriser, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling. Utveckling i storstadsregioner - villa Villorna i storstadsregionerna har ökat med 2 - 11 procent under den senaste tolvmånadersperioden och tendensen visar på fortsatt uppgång, dock i en generellt lugnare takt. I Stor-Stockholm är uppgången 2 procent, i Stor-Göteborg är den 8 procent och i Stor-Malmö är den 11 procent. Tendensen för de tre storstadsregionerna är en fortsatt ökning av priserna på villor. Utveckling i storstadsregioner - bostadsrätter I Stor-Stockholm har prisutvecklingen på bostadsrätter varit 19 procent på tolv månader. Nuläget indikerar en försiktig uppgång av nuvarande priser. I Stor-Göteborg har prisutvecklingen varit 13 procent för motsvarande tid. Nuläget indikerar en stabilisering av nuvarande priser. I Stor-Malmö har prisutvecklingen varit 21 procent. Nuläget indikerar en försiktig uppgång av nuvarande priser. Priserna för bostadsrätter i centrala Stockholm fortsätter att öka i försiktigt takt. Snarlika tendenser, om än i lite lugnare takt, uppvisar centrala Malmö och centrala Göteborg. Utvecklingen Fritidshus Prisutvecklingen på fritidshus har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 10 procent och medelpriset för ett fritidshus ligger på 1 062 000. Tendensen för de senaste tre månaderna visar på stillastående eller svagt sjunkande priser. På www.maklarstatistik.se, har Mäklarsamfundet, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Svensk Fastighetsförmedling gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut. För kommentarer vänligen kontakta: Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-545 850 20/0709 49 09 45 eller Niclas Strahner, chef extern kommunikation Svensk Fastighetsförmedling 0702 98 38 01 Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08 - 544 965 50 Per Johnler, VD Föreningssparbanken Fastighetsbyrå 08-545 455 02 www.maklarstatistik.se är ett samarbete mellan Föreningssparbanken Fastighetsbyrå, Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling som tillsammans representerar en majoritet av fastighetsmäklarkåren.

Ämnen

Regioner


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige