Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kraftig prisökning på bostadsrätter i Malmöregionen

Nu har uppgifterna på sajten www.maklarstatistik.se utökats med färsk statistik om prisutvecklingen på villa- och fritidshusmarknaden. Sedan flera år finns här landets mest aktuella uppgifter om prisutvecklingen på landets bostadsrätter. Statistiken är baserad på tecknade köpekontrakt och sajten uppdateras varje månad med de senaste siffrorna. Innehållet på sajten kommer från Svensk Fastighetsförmedling, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Mäklarsamfundets övriga medlemmar. Denna månad kan vi se följande: Bostadsrättspriserna i riket står stilla under den senaste tremånadersperioden, med undantag för Malmöregionen som visar på kraftigt ökande priser. Medelpriset för en bostadsrätt i riket är 1 161 000 kr. En stillastående prisutveckling gäller även för villor, där medelpriset för riket är 1 680 000 kr. Fritidshusmarknaden präglas av fortsatt lugn med få genomförda affärer. Statistiken baseras på försäljningen av 13 693 bostadsrätter och 8 978 villor samt 1 414 fritidshus under oktober – december 2006. Utvecklingen i riket – villa Villapriserna har stigit med 10 procent under den senaste tolvmånadersperioden, medan prisbilden för den senaste tremånadersperioden är stillastående. Tendensen är baserad på köp där tillträde och lagfart ännu inte har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas. Utvecklingen i riket – bostadsrätter Priserna på bostadsrätter har ökat med 9 procent i riket, under de senaste tolv månaderna. De senaste tre månaderna uppvisar en stillastående utveckling för riket generellt. Utveckling i storstadsregioner – villa I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg har villapriserna ökat med 6 procent för den senaste tolvmånadersperioden. Stor-Malmö står återigen ut bland de tre storstadsregionerna med en prisökning på 13 procent under det senaste året. För den senaste tremånadersperioden uppvisar samtliga storstadsregioner en stillastående prisutveckling. Utveckling i storstadsregioner – bostadsrätter Stor-Stockholm uppvisar en prisuppgång på 8 procent för de senaste tolv månaderna. Under samma period uppvisar Stor-Göteborg en prisutveckling på 4 procent. Stor-Malmö ökar kraftigt på årsbasis med en utveckling på 16 procent. Den senaste tremånadersperioden indikerar oförändrade priser för Stor-Stockholm. Medelpriset för en bostadsrätt i Stockholms innerstad uppvisar dock alltimehigh på 45 192 kr/kvm. Stockholms kranskommuner dämpar dock utvecklingen för Stockholms län som helhet. Stor-Göteborg visar på svagt sjunkande priser under samma period medan priserna för både Stor-Malmö och centrala Malmö ökar kraftigt. - Priserna fortsätter att öka i Malmöregionen, till följd av en fortsatt hög inflyttning och ett litet utbud, säger Per Johnler, VD på Fastighetsbyrån. Inflyttningen sker till stor del från Danmark där man har ett högre pris- och ränteläge. Det skapar en press på den regionala bostadsmarknaden som blir mindre rörlig, menar Per Johnler. Utvecklingen Fritidshus Prisutvecklingen på fritidshus har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 13 procent. Tendensen för de senaste tre månaderna visar på ökande priser. På www.maklarstatistik.se, har Mäklarsamfundet, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut. För kommentarer vänligen kontakta: Per Johnler, VD Fastighetsbyrå 08-545 455 02 eller Ulrika Berg, pressansvarig Fastighetsbyrån 070-6845517 Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 eller Claudia Wörmann, utredare Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-505 358 00 eller Niclas Strahner, chef extern kommunikation Svensk Fastighetsförmedling 0702 98 38 01 www.maklarstatistik.se är ett samarbete mellan Föreningssparbanken Fastighetsbyrå, Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling som tillsammans representerar en majoritet av fastighetsmäklarkåren.

Ämnen

Regioner


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Presskontakt

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Håkan Hellström

Håkan Hellström

Presskontakt Styrelseordförande 0705-49 49 63
Kasper Isgren

Kasper Isgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Villor och BR, Malmö 0768-840 122
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige