Följ Svensk Fastighetsförmedling

Kraftig prisökning på bostadsrätter i Malmöregionen

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2007 13:58 CET

Nu har uppgifterna på sajten www.maklarstatistik.se utökats med färsk statistik om prisutvecklingen på villa- och fritidshusmarknaden. Sedan flera år finns här landets mest aktuella uppgifter om prisutvecklingen på landets bostadsrätter. Statistiken är baserad på tecknade köpekontrakt och sajten uppdateras varje månad med de senaste siffrorna. Innehållet på sajten kommer från Svensk Fastighetsförmedling, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Mäklarsamfundets övriga medlemmar. Denna månad kan vi se följande:

Bostadsrättspriserna i riket står stilla under den senaste tremånadersperioden, med undantag för Malmöregionen som visar på kraftigt ökande priser. Medelpriset för en bostadsrätt i riket är 1 161 000 kr. En stillastående prisutveckling gäller även för villor, där medelpriset för riket är 1 680 000 kr. Fritidshusmarknaden präglas av fortsatt lugn med få genomförda affärer.

Statistiken baseras på försäljningen av 13 693 bostadsrätter och 8 978 villor samt 1 414 fritidshus under oktober – december 2006.

Utvecklingen i riket – villa
Villapriserna har stigit med 10 procent under den senaste tolvmånadersperioden, medan prisbilden för den senaste tremånadersperioden är stillastående. Tendensen är baserad på köp där tillträde och lagfart ännu inte har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas.

Utvecklingen i riket – bostadsrätter
Priserna på bostadsrätter har ökat med 9 procent i riket, under de senaste tolv månaderna. De senaste tre månaderna uppvisar en stillastående utveckling för riket generellt.

Utveckling i storstadsregioner – villa
I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg har villapriserna ökat med 6 procent för den senaste tolvmånadersperioden. Stor-Malmö står återigen ut bland de tre storstadsregionerna med en prisökning på 13 procent under det senaste året.

För den senaste tremånadersperioden uppvisar samtliga storstadsregioner en stillastående prisutveckling.

Utveckling i storstadsregioner – bostadsrätter
Stor-Stockholm uppvisar en prisuppgång på 8 procent för de senaste tolv månaderna. Under samma period uppvisar Stor-Göteborg en prisutveckling på 4 procent. Stor-Malmö ökar kraftigt på årsbasis med en utveckling på 16 procent.

Den senaste tremånadersperioden indikerar oförändrade priser för Stor-Stockholm. Medelpriset för en bostadsrätt i Stockholms innerstad uppvisar dock alltimehigh på 45 192 kr/kvm. Stockholms kranskommuner dämpar dock utvecklingen för Stockholms län som helhet. Stor-Göteborg visar på svagt sjunkande priser under samma period medan priserna för både Stor-Malmö och centrala Malmö ökar kraftigt.

- Priserna fortsätter att öka i Malmöregionen, till följd av en fortsatt hög inflyttning och ett litet utbud, säger Per Johnler, VD på Fastighetsbyrån. Inflyttningen sker till stor del från Danmark där man har ett högre pris- och ränteläge. Det skapar en press på den regionala bostadsmarknaden som blir mindre rörlig, menar Per Johnler.

Utvecklingen Fritidshus
Prisutvecklingen på fritidshus har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 13 procent. Tendensen för de senaste tre månaderna visar på ökande priser.

www.maklarstatistik.se, har Mäklarsamfundet, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut.

För kommentarer vänligen kontakta:
Per Johnler, VD Fastighetsbyrå 08-545 455 02 eller Ulrika Berg, pressansvarig Fastighetsbyrån 070-6845517
Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 eller Claudia Wörmann, utredare Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50
Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-505 358 00 eller Niclas Strahner, chef extern kommunikation Svensk Fastighetsförmedling 0702 98 38 01

www.maklarstatistik.se är ett samarbete mellan Föreningssparbanken Fastighetsbyrå, Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling som tillsammans representerar en majoritet av fastighetsmäklarkåren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.