Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Prisökningstakten har avtagit, räntehöjningarna har givit effekt

Nu har uppgifterna på sajten www.maklarstatistik.se utökats med färsk statistik om prisutvecklingen på villa- och fritidshusmarknaden. Sedan flera år finns här landets mest aktuella uppgifter om prisutvecklingen på landets bostadsrätter. Statistiken är baserad på tecknade köpekontrakt och sajten uppdateras varje månad med de senaste siffrorna. Innehållet på sajten kommer från Svensk Fastighetsförmedling, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Mäklarsamfundets övriga medlemmar. Denna månad kan vi se följande: På riksplanet har priserna stigit för såväl bostadsrätter som villor med 22 respektive 9 procent den senaste tolvmånadersperioden. Mäklarstatistik kan dock notera att ökningstakten på bostadsrätter vänt ned eller varit oförändrade de senaste 3 månaderna. Priserna på fritidshus har under samma period haft en prisökningstakt på 9 procent. Den senaste tremånaders - perioden visar på stillastående och i vissa län nedåtgående priser. Statistiken baseras på försäljningen av 13 684 bostadsrätter, 11 489 villor och 1987 fritidshus under april 2006 – juni 2006. Utvecklingen i riket - villa På riksplanet har villapriserna stigit med 9 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen för de kommande tre månaderna är fortsatt ökande priser. Tendensen är baserad på de köp där tillträde och lagfart ännu ej har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas. Snittpriset för en villa ligger idag på 1 603 000 kr. Utvecklingen i riket - bostadsrätter På riksplanet har bostadsrättspriserna stigit med 22 procent den senaste tolvmånadersperioden och ser vi till den senaste tremånadersperioden visar trenden en avmattning av ökningstakten. Genomsnittspriset för en bostadsrätt ligger på 1 095 000 kr. – Ränteökningen har fått prisökningstakten på bostadsrätter att mattas av. Bostadsrättsmarknaden är mer rörlig än villamarknaden. Den utveckling vi ser just nu för bostadsrätter kommer med största sannolikhet att ske även på villamarknaden, säger Lars Kilander VD Mäklarsamfundet Bransch Utveckling i storstadsregioner - villa Villorna i storstadsregionerna har ökat med 12 – 13 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Utveckling i storstadsregioner - bostadsrätter I Stockholms län har prisutvecklingen på bostadsrätter varit 25 procent på tolv månader och snittpriset för en bostadsrätt här är 1 640 000 kr. I Skåne län har prisutvecklingen varit något lägre, 12 procent, och snittpriset ligger på 754 000 kr. I Västra Götalands län ökade priserna med 23 procent och snittpriset ligger på 1 083 000 kr. Tendensen visar på oförändrad prisutveckling eller avstannande i de tre storstadslänen den senaste tre månadersperioden. Utvecklingen Fritidshus Prisutvecklingen på fritidshus har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 9 procent och medelvärdet ligger på 1 044 000. Tendensen för de senaste tre månaderna visar på en avmattning. På www.maklarstatistik.se, har Mäklarsamfundet, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Svensk Fastighetsförmedling gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut. För kommentarer vänligen kontakta: Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-545 850 20 eller Niclas Strahner, chef extern kommunikation 0702 98 38 01 Per Johnler, VD Föreningssparbanken Fastighetsbyrå 08-545 455 02

Ämnen

Regioner


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige