Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Prisutvecklingen för Stockholms bostadsrättmarknad tar fart

Nu har uppgifterna på sajten www.maklarstatistik.se utökats med färsk statistik från prisutvecklingen på villa- och fritidshusmarknaden. Sedan flera år finns här landets mest aktuella uppgifter om prisutvecklingen på landets bostadsrätter. Statistiken är baserad på tecknade köpekontrakt och sajten uppdateras varje månad med de senaste siffrorna. Innehållet på sajten kommer från Svensk Fastighetsförmedling, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Mäklarsamfundets övriga medlemmar. Denna månad kan vi se följande: Bostadsrätterna redovisar en svagt positiv prisutveckling i hela riket. Orsaken till detta är att Stockholmsregionen åter tagit fart. Medelpriset på en bostadsrätt i riket ligger på 1 145 000 kronor. Prisutvecklingen för en villa i riket är stillastående och ligger på 1 662 000 kronor. Fritidshusmarknaden befinner sig i lågsäsong med odramatisk prisutveckling som följd. Statistiken baseras på försäljningen av 16 268 bostadsrätter och 13 797 villor samt 2466 fritidshus under september – november 2006. Utvecklingen i riket – villa Den senaste tolvmånadersperioden har villapriserna på riksplanet stigit med 10 procent. Den senaste tremånadersperioden indikerar en stillastående prisutveckling. Tendensen är baserad på köp där tillträde och lagfart ännu inte har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas. Utvecklingen i riket - bostadsrätter Priserna på bostadsrätter har ökat med 12 procent under de senaste tolv månaderna. Den senaste tremånadersperioden redovisar en svagt positiv prisutveckling i riket. En bidragande orsak är att Stockholmsregionen åter tagit fart. – Höstens bostadsmarknad har varit relativt ryckig, vilket fått priserna att pendla kraftigt på mer aktiva marknader. Den senaste tiden upplever vi däremot en stabilare bostadsmarknad i takt med den övrigt positiva samhällsutvecklingen. Stockholm upplever exempelvis en kraftig inflyttning från övriga landet och utlandet samtidigt som Stockholms län har den högsta årliga tillväxttakten på 40 år. På lite sikt brukar detta ha effekt på bostadspriserna i hela landet, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling. Utveckling i storstadsregioner - villa Stor-Stockholm har en prisuppgång på 10 procent den senaste tolvmånadersperioden och likaså Stor-Göteborg. Stor-Malmö fortsätter uppvisa den högsta ökningstakten av de tre storstadsregionerna med en ökning på 16 procent för den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen är fortsatt svagt stigande priser i Stor-Stockholm och Stor-Malmö medan Stor-Göteborg redovisar svagt sjunkande priser. Utveckling i storstadsregioner - bostadsrätter Stor-Stockholm har en prisuppgång på 14 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Stor-Göteborg redovisar en ökning på 6 procent medan Stor-Malmö fortsätter redovisa den största ökningen av storstadsregionerna, med en ökning på 15 procent. Den senaste tremånadersperioden indikerar svagt stigande priser för Stor-Stockholm och Stor-Malmö. Detta gäller också för centrala Stockholm. Centrala Malmö redovisar stillastående priser. I Stor-Göteborg går priserna svagt ner medan centrala Göteborg har stillastående priser. Utvecklingen Fritidshus Prisutvecklingen på fritidshus har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 10 procent. Tendensen för de senaste tre månaderna visar på stillastående priser till följd av en naturlig lågsäsong. På www.maklarstatistik.se, har Mäklarsamfundet, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Svensk Fastighetsförmedling gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut. För kommentarer vänligen kontakta: Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-545 850 20 eller Niclas Strahner, chef extern kommunikation Svensk Fastighetsförmedling 0702 98 38 01 Per Johnler, VD Fastighetsbyrån 08-545 455 02 eller Ulrika Berg, pressansvarig Fastighetsbyrån 070-684 55 17 Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 eller Claudia Wörmann, utredare Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 www.maklarstatistik.se är ett samarbete mellan Föreningssparbanken Fastighetsbyrå, Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling som tillsammans representerar en majoritet av fastighetsmäklarkåren.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Vi skapar hållbara boendeliv

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Under 2023 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 20 000 bostäder till ett värde av 51 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling

Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige