Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svag prisuppgång på bostadsrätter - villor fortsätter svagt nedåt

Bostadsrättspriserna har ökat med 2 procent i riket under den senaste tolvmånadersperioden. Priserna på bostadsrätter i storstadsregionerna har successivt ökat svagt under de senaste månaderna med undantag för Malmö. Priset för en villa i riket har varit svagt nedåtgående under de senaste 3 månaderna. I riket har priserna stigit med 4 procent den senaste tolvmånadersperioden

Statistiken baseras på försäljningen av 15 270 bostadsrätter och 13 180 villor samt 2 693 fritidshus under mars till maj 2008.

Utvecklingen i riket - villa
Priset för en villa har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 4 procent. Den senaste tremånadersperioden har villapriserna sjunkit svagt. Det genomsnittliga villapriset i riket ligger på 1 851 000 kronor.

Prognosen för de närmaste månaderna pekar på svagt stigande villapriser i riket. Prognosen är baserad på genomförda försäljningar men där tillträde och lagfart ännu ej har skett.

Utvecklingen i riket - bostadsrätter
Priset på bostadsrätter har stigit med 2 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Den senaste tremånadersperioden har priserna generellt fortsatt att stiga i en svag takt. Idag ligger genomsnittspriset på 1 316 000 kr. Det genomsnittligt kvadratmeterpris är 20 417 kronor.

Utvecklingen i storstadsregioner - villa
Priset på en villa i Storstockholm har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 6 procent. Utvecklingen den senaste tremånadersperioden har varit svagt nedåtgående priser.

Storgöteborg har priset under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 10 procent. Utvecklingen den senaste tremånadersperioden har varit svagt uppåtgående priser.

I Stormalmö har villapriserna stigit med 3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Utvecklingen den senaste tremånadersperioden har varit en stillastående prisutveckling.

Utvecklingen i storstadsregioner - bostadsrätter
Storstockholm redovisar en prisuppgång på 12 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt är 1 954 000 kronor, med ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 31 610 kronor. Utvecklingen den senaste tremånadersperioden har varit svagt uppåtgående genomsnittspriser.

I centrala Stockholm ligger genomsnittspriset på 53 192 kronor per kvadratmeter. Prisutvecklingen under den senaste tolvmånadersperioden har varit knappa 1 procent. Utvecklingen den senaste tremånadersperioden har varit uppåtgående genomsnittspriser.

Under den senaste tolvmånadersperioden har Storgöteborg haft en stillastående prisutveckling på bostadsrätter. Prisutvecklingen i Stormalmö har däremot varit minus 4 procent under samma mätperiod.

Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i Storgöteborg är 21 238 kronor per kvadratmeter och 15 824 kronor i Stormalmö. Prisutvecklingen den senaste tremånadersperioden visar på svagt uppåtgående genomsnittspriser i både Storgöteborg och Stormalmö.

I centrala Göteborg ligger genomsnittspriset på 31 559 kronor per kvadratmeter och på 17 291 kronor per kvadratmeter i centrala Malmö. Prisutvecklingen under den senaste tolvmånadersperioden har varit 7 procent i centrala Göteborg respektive minus 2 procent i centrala Malmö.

- De senaste månaderna har aktiviteten på bostadsmarknaden ökat efter en förhållandevis rätt lugn inledning på året. Vi fortsätter att notera en generell prisutveckling utan större dramatik, varken upp eller ner. Däremot är det allt svårare att förutse hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas framöver, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Utvecklingen Fritidshus
Under den senaste tolvmånadersperioden har snittpriset på fritidshus i riket gått upp med 5 procent. Utvecklingen den senaste tremånadersperioden redovisar en prisuppgång på 4 procent.

Nästa pressmeddelande från Mäklarstatistik kommer ut den 11 juli kl 8:00

För kommentarer vänligen kontakta:
Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-505 358 00 eller Niclas Strahner, chef extern kommunikation på Svensk Fastighetsförmedling 0702-98 38 01

Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 eller Claudia Wörmann, utredare 08-544 965 50/0709-90 68 14

Per Johnler, VD Fastighetsbyrån 08-545 455 02 eller Johan Vesterberg pressansvarig 0708-20 44 34

Fakta om Mäklarstatistik
www.maklarstatistik.se, har Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut.

 

 

Ämnen

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Vi skapar hållbara boendeliv

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Under 2023 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 20 000 bostäder till ett värde av 51 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige