Följ Svensk Fastighetsförmedling

Tre av tio hushåll har redan påverkats ekonomiskt av det politiska klimatet

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2015 06:57 CEST

Kraftigt stigande bostadspriser, förslag om amorteringskrav och diskussion om slopade ränteavdrag är heta bostadspolitiska frågor. I Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern uppger 31 procent att deras boendeekonomi har påverkats av det politiska klimatet under det senaste året. Mer än var tionde har ökat sitt sparande och nästan lika många säger att de har börjat amortera mer.

Det politiska klimatet påverkar svenskarnas boendeekonomi och allt fler verkar rusta sig för framtiden. Mer än var tionde, 12 procent, uppger att de nu börjat amortera mer och 8 procent svarar att sparandet ökat. Många har också valt att omförhandla sin bolåneränta som en följd av osäkerheten kring bostadspolitiken. De som äger sin bostad är de som påverkats allra mest och bland dem svarar 33 procent att deras boendeekonomi har påverkats. 7 procent av de som inte äger sin bostad säger att det politiska klimatet fått dem att vänta med bostadsköp.

Trots höjd amorteringstakt och ökat sparande är det få som har en bra buffert för sämre tider eller oväntade utgifter. Nästan tre av tio, 27 procent, uppger att de har mindre än 10 000 kronor eller inget sparat till oförutsedda utgifter för bostaden. Störst är andelen med liten buffert i Örebro län, där hela 35 procent säger sig ha mindre än 10 000 kronor i reserv.

Om boendekostnaderna skulle öka med 5 000 kronor per månad är det i första hand restaurangbesök, semesterresor, kläder/shopping och nöjen som svenskarna skär ner på, men hela 39 procent svarar att de skulle dra ner på sitt sparande.

– De politiska diskussionerna som förs kring olika bostadsfrågor har skapat en viss oro på marknaden och flera har redan tagit höjd för större utgifter genom ökat sparande och amorteringar. Trots att inget beslutats eller genomförts ännu så uppger var tjugonde svensk att de valt att vänta med sin bostadsaffär på grund av ovissheten. Det resulterar i ett minskat utbud och är det sämsta som kan hända just nu, eftersom det driver upp bostadspriserna och minskar rörligheten på bostadsmarknaden ytterligare. För att främja en sund bostads- och arbetsmarknad med stor rörlighet och en stabil prisnivå är det tydligt att det måste byggas fler bostäder och att man måste se över de regler som ger tröskeleffekter vid byte av bostad, menar Svensk Fastighetsförmedlings vd Tanja Ilic.

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Mobil: 0708–27 52 20

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under augusti 2015 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 2 934 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.

Följ oss gärna på
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Har det politiska klimatet påverkat din boendeekonomi under det här året?

Totalt Äger sitt boende Äger inte sitt boende
Ja, det har fått mig att spara mer 12 % 12 % 9 %
Ja, det har fått mig att amortera mer 8 % 11 % 1 %
Ja, det har fått mig att vänta med bostadsköp 5 % 3 % 7 %
Ja, det har fått mig att vänta med bostadsförsäljning 2 % 2 % 1 %
Ja, det har fått mig att omförhandla min bolåneränta 5 % 8 % 0 %
Ja, det har påverkat mig på annat sätt 9 % 8 % 9 %
Nej, det har inte påverkat min boendeekonomi 57 % 57 % 59 %
Vet ej 12 % 10 % 18 %
Hur stor buffert har ditt hushåll för oväntade utgifter?
Totalt Äger sitt boende Äger inte sitt boende
Mindre än 10 000 kronor 14 % 11 % 17 %
10 001 – 25 000 kronor 14 % 17 % 13 %
25 001 – 50 000 kronor 12 % 15 % 7 %
50 001 – 75 000 kronor 7 % 10 % 3 %
75 001 – 100 000 kronor 6 % 7 % 3 %
Över 100 000 kronor 20 % 26 % 8 %
Jag/vi har ingen buffert 13 % 5 % 31 %
Vet ej 14 % 8 % 18 %
Vad av följande skulle du behöva skära ner på om din boendekostnad ökade med 5000 kronor per månad?
Totalt Äger sitt boende Äger inte sitt boende
Kläder och shopping 43 % 38 % 54 %
Restaurang- & krogbesök 42 % 39 % 51 %
Semesterresor 42 % 40 % 47 %
Nöjen 41 % 35 % 54 %
Sparande 39 % 37 % 44 %
Resor, transporter på fritiden 31 % 27 % 40 %
Matinköp 29 % 19 % 42 %
Fritidsintressen 28 % 22 % 40 %
Renovering/underhåll av bostaden 25 % 29 % 17 %
Välgörenhet 22 % 20 % 26 %
Barnens aktiviteter 10 % 7 % 12 %
Jag skulle inte behöva skära ned på någonting 12 % 16 % 6 %
Annat 8 % 5 % 12 %
Vet ej 8 % 6 % 10 %

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.