Följ Svensk Fastighetsförmedling

Var tredje svensk vill flytta, men majoriteten hindras av regler

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2015 08:00 CET

Nästan var tredje svensk planerar att köpa eller byta bostad inom två år. Hela 73 procent av de som vill flytta uppger dock att det finns omständigheter som hindrar deras planerade bostadsaffär. De främsta anledningarna är det låga utbudet och kravet på kontantinsats, men även reavinstskatten och det politiska läget står i vägen för bostadsbytet. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste undersökning Bobarometern.

Inom de närmsta två åren planerar 29 procent av svenskarna att flytta. 27 procent av dem menar dock att utbudet är så litet att man inte kan hitta något bra alternativ. Extra tydligt är detta i de yngsta och äldsta åldersgrupperna. Samtidigt uppger en fjärdedel att kravet på minst 15 procent i kontantinsats hindrar ett bostadsbyte. Nästan var femte person, 19 procent, av de som äger sin bostad och har planer på att flytta, säger att skatten vid försäljning av den nuvarande bostaden är det största hindret. Det får många bostadsägare att bo kvar i sina villor och bostadsrätter trots att de egentligen vill flytta till något som passar bättre.

– För att öka rörligheten på bostadsmarknaden måste man prioritera byggande av bostäder som speciellt unga och äldre efterfrågar. Då det nästan är orimligt att spara ihop till kontantinsatsen stängs unga ute från bostadsmarknaden, såvida de inte har kapitalstarka föräldrar som vill ställa upp. Samtidigt bor många äldre i alltför stora bostäder som man inte orkar eller vill ta hand om längre. De bor billigt och flyttskatten gör tröskeln än högre när man ser på de få alternativa bostäder som finns. Underlättar man bostadsbytet för de här målgrupperna får vi igång en rörlighet på bostadsmarknaden som skulle kunna gagna alla och begränsa prisökningarna på bostadsmarknaden, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Närmare en tredjedel, 31 procent, av de som planerar bostadsbyte säger också att ett amorteringskrav skulle påverka deras planerade bostadsaffär. 10 procent säger att de inte skulle ha råd att byta bostad och 9 procent att de kommer att försöka köpa eller sälja innan ett eventuellt amorteringskrav träder i kraft.

– Spekulationerna om amorteringskrav, ränteavdraget och bolåneräntor har pågått en längre tid och det kommer inte vara någon nyhet om spelreglerna förändras i framtiden. Däremot är varken ett lagstadgat amorteringskrav eller ett reducerat ränteavdrag någon lösning på det grundläggande problemet; bristen på tillgängliga bostäder. Förslagen riskerar snarare att göra det ännu svårare för svenskarna att göra de bostadsbyten som krävs för en fungerande arbets- och bostadsmarknad, avslutar Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Mobil: 0708–27 52 20

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under augusti 2015 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 2 934 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.

Följ oss gärna på
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Har du planer på att köpa eller byta bostad inom de närmsta två åren?

Totalt Bostadsägare Ej bostadsägare
Ja, jag planerar att köpa bostadsrättslägenhet 7 % 4 % 8 %
Ja, jag planerar att köpa villa/radhus 9 % 6 % 13 %
Ja, jag planerar att flytta till hyresrätt 6 % 2 % 10 %
Ja, jag planerar att byta bostad på annat sätt 7 % 5 % 10 %
Nej 57 % 73 % 42 %
Vet ej 13 % 10 % 17 %
Finns det något som står i vägen för ditt köp eller byte?
Totalt Bostadsägare Ej bostadsägare
Krav på kontantinsats på minst 15 procent av priset 25 % 14 % 37 %
Har inte tillräckligt lång anställning för att få lån 10 % 10 % 12 %
Skatten blir för hög vid försäljning av den nuvarande bostaden 14 % 19 % 4 %
Oro för det politiska läget 14 % 15 % 10 %
Finns inget att köpa eller byta till 27 % 31 % 25 %
Annan anledning 18 % 13 % 21 %
Nej, ingenting står i vägen för mitt köp eller byte 21 % 26 % 19 %
Vet ej 6 % 4 % 6 %
Kommer ett amorteringskrav att påverka din planerade bostadsaffär?
Totalt Bostadsägare Ej bostadsägare
Ja, då kommer jag att försöka köpa/sälja bostad innan de nya reglerna börjar gälla 9 % 14 % 7 %
Ja, då kommer jag inte att kunna köpa/sälja bostad inom de närmaste åren 10 % 12 % 5 %
Ja, på annat sätt 12 % 10 % 10 %
Nej, det skulle inte påverka mina planer 53 % 53 % 55 %
Vet ej 16 % 11 % 22 %

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2015 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.