Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Villa- och bostadsrättsmarknaden har tagit fart, fritidshusen i dvala

Nu har uppgifterna på www.maklarstatistik.se utökats med färsk statistik från prisutvecklingen på villa- och fritidshusmarknaden. Statistiken är baserad på tecknade köpekontrakt och sajten uppdateras varje månad med de senaste siffrorna. Sedan flera år finns här landets mest aktuella uppgifter om prisutvecklingen på landets bostadsrätter. Innehållet på sajten kommer från Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån och Mäklarsamfundets övriga medlemmar. Denna månad kan vi se följande: Villapriserna har på riksplanet stigit med 7 procent den senaste tolvmånadersperioden. Bostadsrätterna har under samma period stigit med 10 procent. Statistiken baseras på försäljningen av 11 504 bostadsrätter och 14 085 villor samt 1 577 fritidshus under november till januari 2007. Utvecklingen i riket - villa På riksplanet har villapriserna stigit med 7 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Marknaden har åter tagit fart efter det sedvanliga juluppehållet då marknaden lugnar ned sig. Tendensen för de kommande tre månaderna är fortsatt ökande villapriser i riket som helhet. Tendensen är baserad på de köp där tillträde och lagfart ännu ej har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas. Snittpriset för en villa i riket ligger idag på 1 717 000 kr. Utvecklingen i riket - bostadsrätter På riksplanet har bostadsrättspriserna stigit med 10 procent den senaste tolvmånadersperioden. Prisutvecklingen är emellertid lägre än för ett år sedan. I januari 2006 redovisades en prisökning med 22 procent för bostadsrätter på riksplanet över de senaste tolv månaderna. Detta kan bland annat förklaras med att ränteökningarna givit effekt. Idag ligger genomsnittspriset för en bostadsrätt i riket på 1 165 000 kr. - Det vi nu ser på bostadsrättsmarknaden är en något mer lugn utveckling som vi förespått skulle komma, vilket är helt sunt. Man kan väl sammanfatta läget att vi ser fortsatt höga priser på bostadsmarknaden men att marknaden nu bromsar prisökningstakten, vilket i sig inte är någon överraskning. Nu är julstiltjen slut och utbudet ökar, marknaden präglas av en försiktig optimism, säger Lars Kilander VD Mäklarsamfundet Bransch. Utveckling i storstadsregioner - villa Villorna i storstadsregionerna har ökat med 6 till 13 procent under den senaste tolvmånadersperioden och tendensen visar på olika utveckling. I Storstockholm visar tendensen på fortsatt stigande priser, medan Stormalmö och Storgöteborg visar på stillastående villapriser. Utveckling i storstadsregioner - bostadsrätter I Stockholms län har prisutvecklingen på bostadsrätter varit 10 procent på tolv månader och snittpriset för en bostadsrätt här är numera 1732 000 kr. I Skåne län har prisutvecklingen varit 14 procent. Idag ligger snittpriset på 889 000 kr. I Västra Götalands län ökade priserna med 2 procent och snittpriset ligger på 1 065 000 kr. Tendensen visar på fortsatt stigande priser för Stockholms län och Skåne län men stillastående i Västra Götalands län den senaste tremånadersperioden -------------------------------------------------------------------------------- På www.maklarstatistik.se, har Mäklarsamfundet, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut. För kommentarer vänligen kontakta: Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 eller Claudia Wörmann, utredare 08-544 965 50/0709-90 68 14 Per Johnler, VD Fastighetsbyrån 08-545 455 02 eller Ulrika Berg, pressansvarig 070-684 55 17 Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-545 850 20 eller Niclas Strahner, chef extern kommunikation, 0702-98 38 01.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Vi skapar hållbara boendeliv

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Under 2023 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 20 000 bostäder till ett värde av 51 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling

Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige