Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Både upp och ned på bostadsmarknaden i april

Bostadsrättspriserna i riket visar en svag uppgång sedan årsskiftet. Villa- och fritidshuspriserna på riksplanet har däremot sjunkit något den senaste tremånadersperioden. Statistiken baseras på försäljningen av 14 543 bostadsrätter och 13 785 villor samt 1 357 fritidshus under februari till april 2008. Utvecklingen i riket - villa Priset för en villa har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 6 procent. Den senaste tremånadersperioden har villapriserna sjunkit något. Det genomsnittliga villapriset i riket ligger på 1 825 000 kronor. Prognosen för de närmaste månaderna pekar på svagt stigande villapriser i riket. Prognosen är baserad på genomförda försäljningar men där tillträde och lagfart ännu ej har skett. Utvecklingen i riket - bostadsrätter Priset för en bostadsrätt har stigit med 2 procent den senaste tolvmånadersperioden. Den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna legat stilla. Idag ligger genomsnittspriset för en bostadsrätt i riket på 1 301 000 kr, med ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 20 343 kronor. - En utveckling med tvåsiffrig prisökningstakt på årsbasis är inte hållbar, nu har bostadsmarknaden normaliserats och detta är bara ett sundhetstecken som välkomnas av branschen, säger Lars Kilander VD Mäklarsamfundet Bransch. Utvecklingen i storstadsregioner – villa Priset på en villa i Storstockholm har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 8 procent. Utvecklingen de tre senaste månaderna har varit svagt nedåtgående. I Storgöteborg har villapriserna under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 8 procent. Utvecklingen de tre senaste månaderna har varit svagt nedåtgående. I Stormalmö har villapriserna stigit med 4 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Utvecklingen de tre senaste månaderna har även här varit svagt nedåtgående. – Att bostadspriserna i Stormalmö särskiljer sig mot de två övriga storstadsregionerna beror till stor del på att utbudet av både villor och bostadsrätter är ovanligt stort. Dessutom präglas marknaden av avvaktan, vilket leder till längre försäljningsprocesser. Det är positivt för alla med lite lugnare takt när man står i begrepp att göra sitt livs största affär. Utvecklingen i storstadsregioner – bostadsrätter Storstockholm redovisar en prisuppgång på 10 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger på 31 463 kronor. Under den senaste tremånadersperioden har priserna legat stilla. I centrala Stockholm ligger nu genomsnittpriset på 52 078 kronor per kvadratmeter. Prisutvecklingen under den senaste tolvmånadersperioden har priserna legat stilla och under den senaste tremånadersperioden har priserna gått upp. Storgöteborg har haft en prisutveckling på 4 procent medan prisutvecklingen i Stormalmö har varit 1 procent under de senaste 12 månaderna. Prisutvecklingen den senaste tremånadersperioden visar på stigande priser både i Storgöteborg och Stormalmö. Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt i Storgöteborg är 21 011 kronor per kvadratmeter och 15 827 kronor i Stormalmö. I centrala Göteborg ligger snittpriset för en bostadsrätt nu på 30 669 kronor per kvadratmeter respektive 17 801 kronor per kvadratmeter för en bostadsrätt i centrala Malmö. Prisutvecklingen under den senaste tolvmånadersperioden har varit 3 procent i centrala Göteborg och minus 4 procent i centrala Malmö. Den senaste tremånadersperioden har priserna stigit i båda dessa områden. Utvecklingen Fritidshus Under den senaste tolvmånadersperioden har snittpriset på fritidshus i hela Sverige gått upp 3 procent. Under den senast tremånadersperioden har få försäljningar genomförts men siffrorna som finns visar svagt sjunkande priser i riket. Det säljs omkring 10 000 fritidshus per år i Sverige, fördelat per län och kommun är underlaget alltid litet för att kunna göra statistiska beräkningar. Mäklarstatistik ser över möjligheten att presentera fritidshusstatistiken på annat sätt. Nästa pressmeddelande från Mäklarstatistik kommer ut den 10 juni kl 08:00 Fakta om Mäklarstatistik På www.maklarstatistik.se, har Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut. För kommentarer vänligen kontakta: Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 eller Claudia Wörmann, utredare 08-544 965 50/0709-90 68 14 Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-505 358 00 eller Niclas Strahner, chef extern kommunikation på Svensk Fastighetsförmedling 0702-98 38 01 Per Johnler, VD Fastighetsbyrån 08-545 455 02 eller Johan Vesterberg pressansvarig 0708-20 44 34

Ämnen


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Presskontakt

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Håkan Hellström

Håkan Hellström

Presskontakt Styrelseordförande 0705-49 49 63
Kasper Isgren

Kasper Isgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Villor och BR, Malmö 0768-840 122
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige