Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bostadsrättspriserna i riket ökar med 16 procent på årsbasis

Nu har uppgifterna på sajten www.maklarstatistik.se utökats med färsk statistik om prisutvecklingen på villa- och fritidshusmarknaden. Sedan flera år finns här landets mest aktuella uppgifter om prisutvecklingen på landets bostadsrätter. Statistiken är baserad på tecknade köpekontrakt och sajten uppdateras varje månad med de senaste siffrorna. Innehållet på sajten kommer från Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundets övriga medlemmar. Denna månad kan vi se följande: Bostadsrättspriserna har på riksplanet stigit med 16 procent den senaste tolvmånadersperioden och tendensen är fortsatt stigande priser. Snittpriserna i Stockholms innerstad har passerat 50 000 kr/kvm och ligger nu på 50 601. Villorna har stigit med 6 procent på årsbasis och priserna ökar även här under den senaste tremånadersperioden. Statistiken baseras på försäljningen av 12 376 bostadsrätter och 10 989 villor samt 952 fritidshus under januari till mars 2007. Utvecklingen i riket - villa På riksplanet har villapriserna stigit med 6 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen för de kommande tre månaderna är fortsatt ökande villapriser i riket som helhet. Snittpriset för en villa i riket ligger idag på 1 735 000 kr. - De kommande tre månaderna kommer vi troligen att se stigande villapriser, säger Per Johnler VD på Fastighetsbyrån. Slopad fastighetsskatt och förmögenhetsskatt bidrar till att folk nu kan lägga ytterligare pengar på sitt bostadsköp. Detta innebär också att vi på kort sikt kommer att få se ännu större prisskillnader mellan mer attraktiva tillväxtsområden och övriga landet, säger Per Johnler. Tendensen är baserad på de köp där tillträde och lagfart ännu ej har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas. Utvecklingen i riket - bostadsrätter På riksplanet har bostadsrättspriserna stigit med 16 procent den senaste tolvmånadersperioden och tendensen för den senaste tremånadersperioden är ökande priser. Idag ligger genomsnittspriset för en bostadsrätt i riket på 1 242 000 kr. Utvecklingen i storstadsregioner – villa Villorna i storstadsregionerna har ökat med 6 till 9 procent under den senaste tolvmånadersperioden och utvecklingen under den senaste tremånadersperioden ser olika ut mellan regionerna. I Storstockholm och Stormalmö visar tendensen på fortsatt stigande priser medan Storgöteborg visar på stillastående villapriser. Utvecklingen i storstadsregioner – bostadsrätter Storstockholm uppvisar en prisuppgång på 16 procent för de senaste tolv månaderna. Medelpriset för en bostadsrätt i Stockholms innerstad ligger nu på 50 601 per kvm. Under samma period uppvisar Storgöteborg en prisutveckling på 7 procent och Stormalmö på 21 procent. Den senaste tremånadersperioden indikerar ökande priser för Storstockholm. Tendensen för Storgöteborg visar också på ökande priser under samma period medan priserna för Stormalmö är stillastående. Utvecklingen Fritidshus Fritidshusmarknaden präglas av ett fortsatt lugn. På tolvmånadersbasis har priserna ökat med 3 procent och medelpriset för ett fritidshus ligger på 1 230 000. Tendensen för de senaste tre månaderna visar på stillastående priser. På www.maklarstatistik.se, har Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut. För kommentarer vänligen kontakta: Per Johnler, VD Fastighetsbyrån 08-545 455 02 eller Ulrika Berg pressansvarig 070-684 55 17 Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08-544 965 50 eller Claudia Wörmann, utredare 08-544 965 50/0709-90 68 14 Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-505 358 00 eller Niclas Strahner, chef extern kommunikation på Svensk Fastighetsförmedling 08-505 358 28 Mobil: 0702-98 38 01

Ämnen

Regioner


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige