Följ Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling i större sponsringssamarbete med Barncancerfonden

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 09:00 CET

Denna initiala kampanj beräknas dra in en miljon kronor, baserat på en prog­nos om tiotusen ge­nom­­­­för­da värderingar.

Insamlingskampanj backas upp av en omfattande rikstäckande mark­nadsföringsinsats med annon­ser, radio- och tv-reklam samt i digitala och sociala medier. Samt­liga Svensk Fastighetsförmedlings 230 bo­butiker och 1 200 medarbetare över hela landet är engagerade i projektet. Förutom att samla in pengar är kampanjen ett sätt att väcka uppmärksamhet kring cancer­sjuk­domar som drabbar barn.

Avtalet med Barncancerfonden gäller i två år, med möjlighet till förlängning. Svensk Fastighets­för­med­ling har förbundit sig att under avtalets löptid bidra med minst fyra miljoner kronor till barn­cancerforsk­ning, motsvarande ca 7 300 forskningstimmar.

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att fonden har arbetat i drygt trettio år över­­lev­er idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandet det omvända. Barn­can­cerfonden är den enskilt största finansiären av barn­cancer­forskning i Sverige, helt utan bidrag från stat, kommun och landsting.

Varje år får omkring 300 barn en cancerdiagnos, den vanligaste dödsorsaken för barn mellan ett och fjorton år i Sverige. Barncancerfonden har bes­tämt sig för att utrota barncancer och Svensk Fastig­hets­­för­med­ling använder hela sin organisation och varumärke för att göra en insats.

- Vi beundrar Barncancerfondens envisa kamp med att stödja och hjälpa drabbade barn genom att samla in pengar till livsviktig forsk­ning kring barn­can­cer. Vi vill bidra ekonomiskt och genom att sprida budskapet om Barncancerfondens viktiga arbete. Det är därför vi nu startar upp ett långsiktigt samarbete, säger Håkan Hellström, styrelseordförande Svensk Fastighets­för­med­ling.

- Vi har stora förhoppningar på ett framgångsrikt samarbete med Svensk Fastighetsförmedling. Upp­lägget är enkelt och privatpersoner behöver egentligen bara få en värdering av sitt boende för att bidra till barncancerforskningen, det är bara att passa på om det är läge för flytt. Självklart hoppas vi även att många av de personer som vi når via samarbetet också väljer att engagera sig på andra sätt, säger Per Leander, verksamhetschef på Barncancerfonden.

Not: Med värdering avses det första mötet mellan en potentiell bostadssäljare och mäklaren. Mötet sker normalt i säljarens bostad och utmynnar bland annat i en bedömning av sannolikt för­sälj­nings­pris.

-----

För ytterligare information kontaktaHåkan Hellström, styrelseordförande Svensk Fastighetsförmedling.
Tfn 0705-49 49 63,hakan.hellstrom@svenskfast.se

Maria Tegin, pressekreterare Barncancerfonden.
Tfn 070-628 75 51, maria.tegin@barncancerfonden.se

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se