Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillsammans stärker vi skyddet vid bostadsköp – Svensk Fastighetsförmedling, If och Anticimex krokar arm

En undersökning som försäkringsbolaget If har gjort bland husägare visar att 66procent upplevde någon form av oro, frustration eller stress i samband med husköp. Störst är oron för oväntade utgifter och dolda fel. För att dämpa köparnas oro krokar nu Svensk Fastighetsförmedling, If och Anticimex arm. Det skydd som Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex erbjudit sedan 20 år kommer nu med hjälp av If utvidgas och skapa ytterligare ekonomisk trygghet för den som köper ny bostad.

Tillsammans har Svensk Fastighetsförmedling, If och Anticimex arbetat med att få djupare förståelse kring hur det är att köpa ett nytt boende och vilka primära utmaningar som uppstår framför allt för de som säljer och köper en villa. Som ett led i det arbetet har If genomfört en undersökning med drygt 1000 villaägare och där framgår det tydligt att det finns en rädsla för dolda fel och osäkerhet kring vem som ska stå för kostnader som då uppstår. Köpare oroas över det stora ansvaret det innebär att vara husägare, främst vad gäller finansiering och oförutsedda kostnader.

Denna bild stärks i en undersökning[1]som Mäklarsamfundet gjort där man kan se att 65 procent av alla frågor som kommer in till kundvägledarna handlar om fel i fastigheten och vem som bär ansvaret samt vem som ska betala.

Vi vet att bostadsköp ofta är förknippade med viss osäkerhet kring ansvar och ekonomi. Det vill vi ändra på. Med en omvärld i förändring där det finansiella läget påverkas känns det extra viktigt för oss att kunna lansera ytterligare ett skydd som tryggar våra köpare och säljare, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

I januari lanserar därför Svensk Fastighetsförmedling och If i ett nytt samarbete en uppdaterad service med ett unikt försäkringsmoment kopplat till Anticimex dolda fel-försäkringen som minskar de ekonomiska konsekvenserna för de som äger sitt boende.

Vi på If har en lång tradition av att finnas där för våra kunder som en trygghet i stora beslut. Det här samarbetet binder oss närmare en ny partner med stort kundfokus, vilket ger oss möjligheten att göra ännu större nytta tillsammans. Vi är väldigt stolta och förväntansfulla inför att bidra till ett ökat skydd, som får ännu större betydelse i oroliga tider, säger Ingrid Janbu Holthe, Privatmarknadschef på If

Några resultat Ifs undersökning bland drygt 1 000 hushåll under 2021:

  • Av husägare säger 66 % att de upplevde någon form av oro, frustration eller stress under och/eller efter de tog beslutet att köpa hus
  • De främsta drivkrafterna som skapar oro, stress och frustration när man ska köpa hus är:
    • Dolda fel och oförutsedda utgifter (otrygghet i vem som tar ansvar och betalar för om något skulle vara fel)
  • Det stora ansvaret det innebär att äga och sköta om ett hus
  • Kostnaden för huset
  • 81 % känner oro eller frustration kopplat till att hålla huset i ett gott skick, framför allt drivet av att det är resurskrävande
  • 72 % av husägare känner oro kring ekonomi kopplat till att äga och ta hand om ett hus, detta är framför allt drivet av löpande driftskostnader (t.ex. el och uppvärmning), kostnader för renovering och underhåll samt oro för oförutsedda utgifter

Källa: If. Undersökningen genomfördes av Norstat på uppdrag av If under hösten 2021 och hade 1 008 svarande (95% signifikantnivå) och genomfördes som en digital enkät.

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22

Vi skapar hållbara boendeliv

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Under 2023 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 20 000 bostäder till ett värde av 51 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling

Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige