Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trendrapporten 2014: Boende i Västra Götaland drömmer om teknikfria rum och urban gardening

En villabelägen i en storstad – det är drömboendet enligt Västra Götalands invånare.När det kommer till heminredning finns det tre trender som boendes i länet skullevilja haka på: den industriella stilen med marmor och mässing, en rustikinredning med mörka träslag och grön inredning med återvunna möbler. När de dessutomsiar om kommande boendetrender står det klart att egen energiförsörjning och urbangardening är framtiden. Detta och mycket mer avslöjas i den tredje upplagan avTrendrapporten från Svensk Fastighetsförmedling.

Förtredje året i rad presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, enrapport där svenskarna, däribland boende i Västra Götaland, har gett sin syn påframtidens boende. Totalt har 2 757 personer svarat på frågor inom fem teman:boende, inredning, ekonomi, teknik och miljö samt familjeliv.

När boendes i Västra Götaland får sia om sittframtida boende står det klart att de är nöjda med var de bor. Åtta av tio uppgernämligen att det är i just Västra Götalands län som man vill bo även iframtiden. Det kan jämföras med exempelvis Gävleborgs län där motsvarandesiffra är 28 procent.

När det kommer till val av boendeform är villan detabsolut främsta drömboendet, det svarar 49 procent. På andra plats kommer bostadsrättenmed 17 procent. När det kommer till storleken på bostaden uppger var fjärde attde idag bor på 50-70 kvadratmeter, men samtidigt tycker tre av tio att 30-50kvadratmeter räcker gott och väl. 42 procent av boendes i länet tror dessutom attvi kommer bli mer trångbodda i framtiden än i dag.

Teknikfriarum är framtiden
Att den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt desenaste decennierna har fått en del negativa konsekvenser sett till umgänget ivåra hem. Trendrapporten visar nämligen att drygt sex av tio boendes i VästraGötaland upplever att tekniken minskat den sociala samvaron i familjen och hälftentror att teknikprylarna kommer att fortsätta minska umgänget i framtiden. Ettteknikfritt rum skulle möjligen kunna råda bot på problemet, något som mer än varannanboende i länet ställer sig positiv till. I de hem där tekniken ska fortsätta taplats vill många dock att den i större utsträckning ska matcha den befintligainredningen, det anser 59 procent.

Något som varit genomgående i årets Trendrapport äratt svenska folkets hjärtan allt mer klappar för miljön. Och Västra Götalandslän är inget undantag. När länets invånare får ange vad som bör bli standard iframtidens hem hamnar egen energiförbrukning högst upp på listan. Främst är detsolkraft som de vill värma upp hemmet med, det svarar 67 procent. I ett led attgöra bostaden mer klimatsmart svarar sex av tio att de kan tänka sig att bytaut alla lampor i hemmet till lågenergilampor eller LED-lampor. Fyra av tio, 41procent, kan även tänka sig att isolera eller byta ut sina gamla fönster.

Trendrapporten visar även att de boende i Västra Götaland kommer fortsättamed sitt gröna tänk i framtiden. Närmare hälften, 47 procent, tror att urbangardening, stadsnära odlingar på balkonger och innergårdar, kommer att bli enstor trend framöver. Drygt fyra av tio ställer sig dessutom positiva till självförsörjandehushåll med egen djurhållning och trädgård där de kan odla sina grönsaker.

– IVästra Götaland märker vi av ett stort intresse för boenden som ligger ianknytning till natur och grönområden. Däremot har vi än så länge inte märkt aven önskan bland västgötarna att ta steget fullt ut och bli självförsörjande medegenproducerad el och djurhållning. Vi får däremot många frågor på visningarnaom bostaden har bredband via fiber. Av den anledningen tror jag att det kommerdröja innan vi ser några teknikfria rum i länets hem, säger Anders Lundgren, franchisetagare påSvensk Fastighetsförmedling i Västra Götaland.

Andra exempel påintressanta fakta i Trendrapporten 2014:
·  Industriell inredningmed mässing och marmor i fokus, rustik inredning med orientaliska inslag samtgrön inredning med återvunna möbler är alla lika populära inredningstrenderbland boende i Västra Götaland och får 21 procent vardera.

·  20 år – så gamlaska barnen vara när de flyttar hemifrån. Det anser 42 procent.

·  5 000-7 000 kronorär den vanligaste summan som boende i Västra Götaland är beredda att betala försitt boende per månad. Det svarar 35 procent.

·  Mer än varannan,56 procent, vill inte att föräldrar och svärföräldrar ska flytta in i deras hempå ålderns höst.

·  En tredjedel villkunna ändra tapeternas färg med en knapptryckning i sina framtida hem, medanendast fem procent vill byta ut golvet mot en gräsmatta.

·  16 procent vill haen mobil robot som hjälper till med städning och matlagning i hemmet.

Om Trendrapporten 2014
Trendrapporten2014 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som hargenomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & ConsultingAB) på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. Undersökningen genomfördesonline, via en så kallad accesspanel, i mars 2014. Urvalsramen förrespondenterna är boende i Sverige mellan 18 och 65 år. Undersökningen ärriksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för deaktuella målgrupperna. Resultatet är nedbrytbart i bakgrundsvariablerna ålder,kön och län. 

Totalt har 2757 intervjuer fördelat över hela Sverige genomförts. För att säkerställa attbasen av respondenter i de respektive länen är riksrepresentativ har vi valtatt öka antalet intervjuer i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland,Västerbotten, Jönköping, Halland, Örebro, Gävle och Dalarna. Anledningen tillatt dessa län valts ut beror på att de är Sveriges största län. Undantaget äratt Uppsala strukits och ersatts med Västerbotten för att ge en bättrespridning över landet.

För ytterligare informationoch ett komplett exemplar av Trendrapporten, kontakta:
Anders Lundgren, franchisetagarepå Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal
Telefon: 070-962 91 65
E-post: anders.molndal@svenskfast.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

För att ladda ned rapporten som pdf, gå in på: www.svenskfast.se/trendrapporten/

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige