Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trendrapporten 2014: Östgötarna drömmer om teknikfria rum och grön inredning

Om östgötarna får drömma om sitt framtida boende står en villa i en mellanstor stad nära natur och grönområden högst i kurs. Sett till hur hemmet ska inredas är grön inredning med återvunna möbler populärt, liksom ett rum helt utan teknikprylar. I de rum som tekniken ändå är välkommen tror sex av tio östgötar att den kommer matcha inredningen i större utsträckning än vad den gör idag. När östgötarna dessutom siar om kommande boendetrender, står det klart att urban gardening och självförsörjande hushåll är framtiden. Detta och mycket mer avslöjas i den tredje upplagan av Trendrapporten från Svensk Fastighetsförmedling.

För tredje året i rad presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, en rapport där svenskarna, däribland östgötarna, har gett sin syn på framtidens boende. Totalt har 2 757 personer svarat på frågor inom fem teman: boende, inredning, ekonomi, teknik och miljö samt familjeliv.

När det kommer till sitt framtida boende drömmer östgötarna främst om en villa, det svarar mer än varannan person. På andra plats kommer bostadsrätten som drygt var sjätte, 15 procent, drömmer om. På frågan om var hemmet ska ligga är närheten till natur och grönområden viktigt för östgötarna men även serviceinrättningar, det svarar 57 respektive 45 procent. Sett till storleken på bostaden gapar östgötarna dock inte efter mycket, majoriteten anser nämligen att 30-50 kvadratmeter per person är tillräckligt för att få en bra levnadsstandard och det är också den ytan de flesta östgötar bor på idag. Trots det är Östergötland det län där flest tror att vi i framtiden kommer att bo större än vad vi gör idag, 20 procent jämfört med 14 procent i övriga riket.

Att den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt de senaste decennierna har fått en del negativa konsekvenser sett till umgänget i våra hem. Trendrapporten visar nämligen att sex av tio östgötar upplever att tekniken minskat den sociala samvaron i familjen och 58 procent tror att teknikprylarna kommer att fortsätta minska umgänget i framtiden. Ett teknikfritt rum skulle möjligen kunna råda bot på problemet, något som varannan östgöte ställer sig positiv till. I de hem där tekniken ska fortsätta ta plats vill dock östgötarna att den i större utsträckning ska matcha den befintliga inredningen, det anser 58 procent. En fjärdedel av östgötarna värnar dessutom om det gröna i hemmet, där inredning med återvunna möbler och mindre ”slit och släng”-känsla är viktigt för dem.

Återvunna möbler och självförsörjande hem ­­– den nya gröna vågen
Något som varit genomgående i årets Trendrapport är att svenska folkets hjärtan allt mer klappar för miljön. När östgötarna får ange vad som bör bli standard i framtidens hem hamnar egen energiförsörjning högst upp på listan. Främst är det solkraft som östgötarna vill värma upp hemmet med, det svarar 64 procent. I ett led att göra bostaden mer klimatsmart svarar mer än varannan att de kan tänka sig att byta ut alla lampor i hemmet till lågenergilampor eller LED-lampor. Närmare fyra av tio, 38 procent, kan även tänka sig att isolera eller byta ut sina gamla fönster.

Att bli självförsörjande är också något som östgötarna ställer sig positivt till. Närmare hälften, 48 procent, skulle vilja ha ett självförsörjande hem med egen djurhållning och trädgård där de kan odla sina grönsaker och grödor. Att plantera tomater på tomten är dock främst förunnat husägare och svårare för personer boende i storstäder. Kanske är det därför de allra flesta östgötar, 40 procent, tror att urban gardening, stadsnära odling på balkonger och innergårdar, är en trend som kommit för att stanna.

– Det råder ett ”back to basics”-tänk just nu som tydligt återspeglas i östgötarnas dröm om ett självförsörjande och grönt hushåll. Miljömedvetenheten och vurmen för naturen är tydlig bland östgötarna, exempelvis bryr man sig idag mer om var vår mat kommer ifrån än vad man gjort tidigare. Själv skulle jag gärna vilja att en bil som kom förbi huset en gång i veckan med nyfångad fisk och goda ostar, säger Frida Flood, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping.

Andra exempel på intressanta fakta i Trendrapporten 2014:
·  42 procent av östgötarna vill att bredband via fiber ska bli standard i framtidens hem. Endast egen elförsörjning är mer populärt.

·  20 år – så gamla ska barnen vara när de flyttar hemifrån. Det anser 40 procent av östgötarna.

·  Mer än varannan östgöte, 55 procent, vill inte att föräldrar och svärföräldrar ska flytta in när de är för gamla för att bo själva.

·  24 procent av de svarande föredrar amorteringskrav på sina framtida lån, endast sju procent vill behålla det nuvarande bolånetaket.

·  34 procent av östgötarna vill kunna ändra tapeternas färg med en knapptryckning i sina framtida hem, medan endast tre procent vill byta ut golvet mot en gräsmatta.

·  15 procent vill ha en mobil robot som hjälper till med städning och matlagning i hemmet.

Om Trendrapporten 2014
Trendrapporten 2014 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i mars 2014. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige mellan 18 och 65 år. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för de aktuella målgrupperna. Resultatet är nedbrytbart i bakgrundsvariablerna ålder, kön och län. 

Totalt har 2 757 intervjuer fördelat över hela Sverige genomförts. För att säkerställa att basen av respondenter i de respektive länen är riksrepresentativ har vi valt att öka antalet intervjuer i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland, Västerbotten, Jönköping, Halland, Örebro, Gävle och Dalarna. Anledningen till att dessa län valts ut beror på att de är Sveriges största län. Undantaget är att Uppsala strukits och ersatts med Västerbotten för att ge en bättre spridning över landet.

För ytterligare information och ett komplett exemplar av Trendrapporten, kontakta:
Frida Flood, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping
Telefon: 0761-18 18 48
E-post: frida.flood@svenskfast.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

För att ladda ned rapporten som pdf, gå in på: http://www.svenskfast.se/Templates/Page____9923.aspx

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige