Följ Svensk Fastighetsförmedling

Trendrapporten 2014: Västerbottningar drömmer om självförsörjande hem med teknikfria rum

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2014 13:37 CEST

Om västerbottningarna får drömma om sitt framtida boende står en villa i en medelstor stad högst i kurs. Sett till hur hemmet ska inredas är grön inredning med återvunna möbler mest populärt, likaså ett rum helt utan teknikprylar. När västerbottningarna dessutom siar om kommande boendetrender, står det klart att urban gardening och självförsörjande hushåll är framtiden. Detta och mycket mer avslöjas i den tredje upplagan av Trendrapporten från Svensk Fastighetsförmedling.

För tredje året i rad presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, en rapport där svenskarna, däribland västerbottningarna, har gett sin syn på framtidens boende. Totalt har 2 757 personer svarat på frågor inom fem teman: boende, inredning, ekonomi, teknik och miljö samt familjeliv.

När västerbottningarna får sia om sitt framtida boende står det klart att villan är det absoluta drömboendet, det svarar mer än varannan person. På andra plats kommer bostadsrätten med 15 procent. När det kommer till storleken på bostaden är västerbottningarna inte så anspråkslösa. En fjärdedel anser nämligen att 50-70 kvadratmeter per person är en rimlig yta för att få en bra levnadsstandard, samtidigt som 43 procent tror att vi kommer bli mer trångbodda i framtiden.

Att den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt de senaste decennierna har fått en del negativa konsekvenser på vårt umgänge i hemmen. Trendrapporten visar nämligen att sex av tio västerbottningar upplever att tekniken minskat den sociala samvaron i familjen. 57 procent tror dessutom att teknikprylarna kommer fortsätta minska umgänget med familjen även i framtiden. Det är förmodligen en bidragande orsak till varför sex av tio ställer sig positiv till att inreda sitt hem med ett rum helt befriat från teknik. I de övriga rummen där tekniken är tillåten vill dock västerbottningarna att den i större utsträckning ska matcha den befintliga inredningen, det anser 58 procent.

Västerbottningarna tror på en grönare framtid
Genomgående i årets Trendrapport är att svenska folkets hjärtan klappar för miljön i allt större uträckning. Det gäller inte minst i Västerbotten som utmärker sig i undersökningen genom att värna extra mycket om miljön. Tillsammans med Stockholm har Västerbotten flest andel som kan tänka sig att köpa klimatsmart inredning. När västerbottningarna anger vad som bör bli standard i framtidens hem hamnar egen energiförbrukning högst upp på listan. Främst är det solkraft som västerbottningarna vill värma upp hemmet med, det svarar sex av tio.

Att bli självförsörjande är också något som västerbottningarna ställer sig positiva till. Närmare hälften, 47 procent, skulle vilja ha ett självförsörjande hem med egen djurhållning och trädgård där de kan odla sina grönsaker och grödor. Att plantera tomater på tomten är dock främst förunnat husägare och svårare för personer boende i städer som till exempel Umeå. Kanske är det därför de allra flesta västerbottningar, 48 procent, tror att urban gardening, stadsnära odling på balkonger och innergårdar, är en trend som kommit för att stanna. Tillsammans med Stockholm har länet störst tilltro till utvecklingen av den här odlingsformen.

– I takt med att bostadspriserna stiger blir det allt svårare att både finansiera en lägenhet och ett fritidshus. Då blir odling i staden ett sätt att hålla sig nära naturen, det uppskattar vi i Västerbotten. Därför tror jag att vi med all säkerhet kommer se mer av stadsnära odling framöver. Det är roligt att se att västerbottningarna överlag värnar om miljön, vilket bland annat märks i viljan att köpa grön inredning till sitt framtida hem och bli helt eller delvis självförsörjande, säger Jörgen Lundgren, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Umeå.

Andra exempel på intressanta fakta i Trendrapporten 2014:
·  Majoriteten av västerbottningarna, 65 procent, anger att just Västerbotten det län de i framtiden helst vill bo i.

·  I Västerbotten är den gröna inredningstrenden stark, 27 procent vill inreda med mindre slit och släng-känsla. Den andelen är högst bland länen.

·  62 procent kan tänka sig att inreda ett teknikfritt rum i hemmet.

·  Nära hälften, 47 procent, skulle vilja ha ett självförsörjande hushåll med exempelvis egen djurförsörjning och egen grönsaks- och spannmålsodling.

Om Trendrapporten 2014
Trendrapporten 2014 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i mars 2014. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige mellan 18 och 65 år. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för de aktuella målgrupperna. Resultatet är nedbrytbart i bakgrundsvariablerna ålder, kön och län. 

Totalt har 2 757 intervjuer fördelat över hela Sverige genomförts. För att säkerställa att basen av respondenter i de respektive länen är riksrepresentativ har vi valt att öka antalet intervjuer i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland, Västerbotten, Jönköping, Halland, Örebro, Gävle och Dalarna. Anledningen till att dessa län valts ut beror på att de är Sveriges största län. Undantaget är att Uppsala strukits och ersatts med Västerbotten för att ge en bättre spridning över landet.

För ytterligare information och ett komplett exemplar av Trendrapporten, kontakta:
Jörgen Lundgren, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Umeå
Telefon: 070-374 82 25
E-post: jorgen.lundgren@svenskfast.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

För att ladda ned rapporten som pdf, gå in på: http://www.svenskfast.se/Templates/Page____9923.aspx

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument