Gå direkt till innehåll
Bobarometern 2019 avslöjar: Majoriteten av svenskarna spår prisökningar på bostadsmarknaden

Pressmeddelande -

Bobarometern 2019 avslöjar: Majoriteten av svenskarna spår prisökningar på bostadsmarknaden

Drygt var femte svensk vill flytta det närmaste året, men många hindras på grund av höga priser och kravet på kontantinsats. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern. Och kanske väntar än högre priser framöver. Närmare hälften av svenskarna spår nämligen en positiv prisutveckling på bostadsmarknaden i år. En av tre svenskar tror att priserna kommer att stiga upp till tre procent, medan 13 procent tror på en ökning mellan fyra och sju procent.

Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern, framtagen av Kantar Sifo, visar att 48 procent av svenskarna tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året. Trots medierapporteringen om sjunkande priser på bostadsmarknaden har närmare varannan svensk en positiv syn på prisutvecklingen. Majoriteten av de som tror på prisuppgångar förväntar sig en ökning om en till tre procent. Endast 15 procent tror att bostadspriserna kommer att sjunka, en markant minskning gentemot fjolåret då så många som var fjärde trodde på lägre bostadspriser.

– Efter ett år av i stort sett stillastående priser på bostadsmarknaden kan vi nu syna en positiv prisutveckling, trots att utbudet är rekordhögt. Ett stort utbud av bostäder brukar generellt sett innebära prispress, men statistiken visar på en uppgång, även om den är blygsam. Under maj månad har vi haft fler lägenheter till salu än på länge, vilket indikerar en stabilisering och bättre dynamik på marknaden, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Höga trösklar för flyttsugna svenskar
Bobarometern har även undersökt svenskarnas planer på att byta boende. 22 procent planerar att flytta eller byta bostad under det närmste året. Det är främst unga i åldern 18–29 år som är flyttsugna, det uppger hela 39 procent av dem. Endast var tionde svarande i åldern 60–74 år planerar en flytt under 2019.

Varannan svensk upplever dock hinder med att köpa eller byta bostad i dagsläget. De främsta faktorerna som hindrar svenskarna att flytta är höga priser och kravet på kontantinsats. Närmare var femte svensk tycker att prisläget är för högt och var tionde upplever problem med kontantinsatsen.

– Bostadsregleringarna gör det komplicerat att byta och köpa bostad. För att kunna öppna dörrarna och sänka trösklarna – framför allt för unga människor – att komma in på bostadsmarknaden behöver regleringarna ses över. Lånetaket var exempelvis en god sak när det infördes. Men i kombination med amorteringskrav, skuldkvotstak med mera blir allt fler människor inlåsta i sina boenden samtidigt som det utesluter flera grupper att ens komma in på den. Tyvärr ser vi att detta slår hårdast mot förstagångsköpare, men även personer som ligger i skilsmässa och barnfamiljer som behöver större boende, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Bland de svenskar som vill flytta önskar en fjärdedel att flyttlasset går till en medelstor stad. I åldersgruppen 30 till 39 år önskar flest flytta till en förort till en storstad. Bland svenskar mellan 40 och 49 år lockas flest av en flytt till glesbygden.

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. 2018 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Om undersökningen:
Bobarometern 2019 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 1 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Bilaga

Kommer du att flytta eller byta bostad under det närmaste året?

Svarsalternativ Totalt 18–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 60–74 år
Ja, jag planerar att köpa en begagnad bostadsrättslägenhet 6 % 11 % 6 % 4 % 5 % 3 %
Ja, jag planerar att köpa en nyproducerad bostadsrättslägenhet 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 %
Ja, jag planerar att köpa en begagnad villa/radhus 6 % 7 % 13 % 6 % 3 % 1 %
Ja, jag planerar att köpa en nyproducerad villa/radhus 1 % - 3 % 2 % - -
Ja, jag planerar att flytta till hyresrätt 6 % 18 % 4 % 3 % 1 % 2 %
Ja, men jag planerar att byta bostad på annat sätt än ovan nämnda alternativ 2 % 2 % 2 % 4 % 1 % 2 %
Nej 68 % 48 % 59 % 71 % 80 % 85 %
Vet ej 9 % 13 % 11 % 7 % 7 % 5 %

Vad av följande är det största hindret till att du inte kan köpa eller byta bostad i dagsläget?

Svarsalternativ Totalt 18–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 64–74 år
Jag upplever inget hinder till att köpa eller byta bostad 45 % 28 % 47 % 45 % 61 % 48 %
Det är för dyrt att köpa 18% 30% 24% 24% 5% 7%
Kravet på kontantinsats 11 % 22 % 12 % 13 % 5 % 3 %
Det finns inget att köpa eller byta till 9% 10% 10% 9% 6% 9%
Skatten blir för hög vid försäljning av den nuvarande bostaden 5 % 3 % 2 % 4 % 5 % 8 %
Jag får inget lån av banken 4% 8% 2% 5% 2% 2%
Jag kan inte amortera i den takt som de nya reglerna kräver 3 % 3 % 5 % 3 % 2 % 2 %
Jag är orolig över att göra en förlust på min bostad om jag sålde den idag 3% 6% 7% 1% 1% 1%
Jag får inte tillräckligt högt lånelöfte av banken 3 % 5 % 4 % 4 % 2 % 1 %
Annat 17% 21% 7% 13% 14% 23%
Vet ej 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 4 %

Föreställ dig att du ska flytta under de kommande tre åren, vart skulle du helst vilja flytta då?

Svarsalternativ Totalt 18–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 64–74 år
Till en medelstor stad 21 % 25 % 18 % 16 % 18 % 25 %
Till ett centralt boende i en storstad 16 % 25 % 14 % 14 % 15 % 12 %
Till en förort till en större stad 15 % 16 % 21 % 18 % 10 % 10 %
Till glesbygd 15 % 13 % 20 % 20 % 17 % 10 %
Till en mindre ort 12 % 11 % 14 % 8 % 14 % 13 %
Utomlands 8 % 4 % 4 % 12 % 11 % 9 %
Annat 4 % 1 % 1 % 3 % 4 % 9 %
Vet ej 9 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 %

Hur tror du att bostadspriserna kommer att förändras under det kommande året?

Svarsalternativ Totalt 18–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 64–74 år
Stiga med mer än 15 % - 1 % - 1 % - 1 %
Stiga med 12 till 15 % 1 % 1 % - 2 % - -
Stiga med 8 till 11 % 2 % 1 % 3 % 1 % 2 % 1 %
Stiga med 4 till 7 % 13 % 13 % 15 % 12 % 12 % 14 %
Stiga med 1 till 3 % 32 % 22 % 33 % 34 % 38 % 34 %
Oförändrade, 0 % 13 % 7 % 9 % 18 % 13 % 18 %
Minska med 1 till 3 % 10 % 16 % 10 % 9 % 6 % 8 %
Minska med 4 till 7 % 4 % 8 % 2 % 3 % 3 % 4 %
Minska med 8 till 11 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 %
Minska med 12 till 15 % - 1 % - 1 % - -
Minska med mer än 15 % - - - 1 % 1 % -
Vet ej 22 % 29 % 25 % 17 % 22 % 17 %

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan
ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi
inte varit utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling
– mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Presskontakt

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Håkan Hellström

Håkan Hellström

Presskontakt Styrelseordförande 0705-49 49 63
Kasper Isgren

Kasper Isgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Villor och BR, Malmö 0768-840 122
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige