Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bostadsmarknaden fortsatt uppåt i Västra Götaland – Göteborg tar täten bland storstäderna

Priserna på bostäder fortsätter att stiga stadigt i Västra Götaland. Den senaste tolvmånadersperioden har priserna på bostadsrätter ökat med 14 procent och villapriserna med 10 procent. Bara under de senaste tre månaderna har ökningen varit 3 procent på bostadsrätter och 4 procent på villor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i länets största kommun Göteborg har priserna för bostadsrätter stigit rejält. De senaste tolv månaderna står Göteborgsregionen för den starkaste prisutvecklingen bland landets storstäder, med en ökning på 18 procent i centrala Göteborg och 16 procent i stor-Göteborg. Det kan jämföras med centrala Stockholm och Malmö där prisökningarna varit 11 respektive 8 procent. Snittsiffran för riket är 11 procent. Bara under de tre senaste månaderna har priserna i de centrala delarna av Göteborg stigit med hela 8 procent och i stor-Göteborg med 4 procent, att jämföra med riket i stort som visat på ökning om 1 procent. Medelpriset för en bostadsrätt i centrala Göteborg ligger nu på drygt 50 200 kronor per kvadratmeter och i stor-Göteborg är medelpriset 34 900 kronor. Bland länets övriga kommuner utmärker sig Ale, Mölndal, Trollhättan, Skövde och Uddevalla som alla redovisar prisuppgångar om hela 20 procent eller mer under det senaste året.

– Intresset är fortfarande lika högt under de första månaderna i år som under det sista kvartalet förra året. Vanligtvis ökar utbudet under denna period men antalet objekt är till och med färre än fjolårets rekordlåga siffror, vilket självklart bidrar till en fortsatt hög prisuppgång. För att priserna ska sansas och för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden behövs fler alternativ till det som finns idag, säger Jonas Keide, fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum.

Även villapriserna visar på en stabil uppgång i Göteborgsområdet. De senaste tolv månaderna är prisuppgången i stor-Göteborg 12 procent och 5 procent bara under den senaste tremånadersperioden. Medelpriset för en villa i stor-Göteborg ligger nu på drygt 3,8 miljoner kronor, medan motsvarande siffra i riket är drygt 2,6 miljoner kronor. Många av länets kommuner uppvisar kraftiga prisuppgångar, men störst är de i Mark, Trollhättans och Lidköpings kommuner där prisuppgången på villor varit 20 procent eller mer under det senaste året.

–När man jämför utbudet av villor till salu i min kommun är det nu bara häften så stort som vid samma tidpunkt förra året. Trots detta har det faktiskt gjorts fler affärer hittills i år, vilket förklaras av det väldigt höga tempot på marknaden. Traditionellt sett brukar utbudet öka succesivt under våren, men de korta försäljningstiderna gör att man även framöver får räkna med att det vid varje tillfälle är få bostäder att välja på. Många köpare är otåliga och vill köpa innan den ordinarie visningen, men som säljare är jag övertygad om att man ska avvakta den innan man bestämmer vem som ska få köpa bostaden, säger Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 1 % + 11 %
Västra Götalands län + 3 % + 14 %
Centrala Göteborg + 8 % + 18 %
Stor-Göteborg + 4 % + 16 %
Härryda kommun – 1 % + 6 %
Partille kommun + 8 % + 10 %
Ale kommun + 10 % + 25 %
Lerum kommun + 9 % + 15 %
Mölndal + 6 % + 26 %
Kungälv kommun + 4 % + 12 %
Uddevalla kommun + 1 % + 20 %
Vänersborg kommun – 7 % + 13 %
Trollhättan kommun + 5 % + 27 %
Alingsås kommun – 8 % + 9 %
Borås kommun – 7 % – 1 %
Mariestad kommun + 6 % + 13 %
Lidköping kommun – 3 % + 14 %
Skövde kommun + 10 % + 26 %
*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 2 622 bostadsrätter under december 2014 – februari 2015. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2014 – november 2014, tolvmånaderssiffran med december 2013 – februari 2014.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 11 %
Västra Götalands län + 4 % + 10 %
Stor-Göteborg + 5 % + 12 %
Härryda kommun + 7 % + 11 %
Partille kommun + 4 % + 11 %
Ale kommun + 5 % + 12 %
Lerum kommun + 5 % + 10 %
Mark kommun + 9 % + 23 %
Mölndal kommun + 4 % + 10 %
Kungälv kommun + 3 % + 15 %
Uddevalla kommun + 3 % + 5 %
Vänersborg kommun + 4 % + 12 %
Trollhättan kommun + 10 % + 28 %
Alingsås kommun + 7 % + 9 %
Borås kommun +/– 0 % + 6 %
Lidköping kommun + 10 % + 20 %
Skövde kommun +/– 0 % + 11 %

*Statistiken för Västra Götalands län baseras på försäljningen av 1 324 villor under december 2014 – februari 2015.Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2014 – november 2014, tolvmånaderssiffran med december 2013 – februari 2014. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Jonas Keide, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Göteborg Centrum
Mail: jonas.keide@svenskfast.se
Mobil: 0762-81 71 11

Anders Lundgren, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal
Mail: anders.molndal@svenskfast.se
Mobil: 0709-62 91 65

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av Hemnet HNS AB som i sin tur ägs till lika delar av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.
Läs mer på svenskfast.se

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige