Följ Svensk Fastighetsförmedling

Mäklarstatistik: Bostadspriserna ökar i Södermanlands län

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:00 CEST

Under mars månad har medelpriset för en bostadsrätt i riket varit oförändrat. Villapriserna i riket har däremot ökat svagt med 1 procent under samma period. I Södermanlands län har bostadsrättspriserna gått upp med 9 procent medan villapriserna har ökat med 1 procent under det senaste kvartalet.

- I Nyköping är efterfrågan på villor stor just nu samtidigt som utbudet är ganska litet. Det har bidragit till att priserna på populära objekt stigit under de senaste månaderna. Köparna har hittat tillbaka till marknaden medan säljarna fortfarande är något avvaktande, dock har vi märkt att även utbudet börjat öka den senaste tiden. Priserna har stigit och intresset är extra stort på villor och bostadsrätter som är i bra skick och ligger i populära områden exempelvis i centrala Nyköping, säger Johan Isoz, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nyköping.

Prisstatistik VILLA - utveckling över 1, 3 och 12 månader*

Prisutv 1 månad Prisutv 3 månader Prisutv 12 månader
Riket 1 % 3 % - 3 %
Södermanlans län (månadssiffra ej tillgänglig) 1 % - 3 %

Prisstatistik BOSTADSRÄTT - utveckling över 1, 3 och 12 månader*

Prisutv 1 månad Prisutv 3 månader Prisutv 12 månader
Riket 0 % 8 % - 4 %
Södermanlans län (månadssiffra ej tillgänglig) 9 % 5 %

* Statistiken för 1 månad baseras på försäljningen av 5 047 bostadsrätter och 2 859 villor under mars 2009 jämfört med februari 2009. Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer. På grund av ett för litet underlag redovisas endast riks- och storstadssiffror på månadsbasis. Prisutvecklingen för 3 månader redovisas som ett glidande medelvärde baserat på försäljningen under januari 2009 - mars 2009. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober - december 2008 och
tolvmånaderssiffran med januari 2008 - mars 2008.

Statistiken i Mäklarstatistik baseras på försäljningen av 13 646 bostadsrätter och 7 007 villor under januari 2009 - mars 2009.

För ytterligare information och kommentarer kontakta:

Johan Isoz, fastighetsmäklare Svensk Fastighetsförmedling i Nyköping
Tfn: 0705 75 79 02
E-post: johan.nykoping@svenskfast.se

Niclas Strahner, chef extern information
Tfn: 0702 98 38 01
E-post: niclas.strahner@svenskfast.se

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är en fastighetsmäklarkedja som ingår i bank- och finanskoncernen DnB NOR. Kedjan har idag över 1 000 medarbetare fördelade på cirka 210 kontor runt om i Sverige. Svensk Fastighetsförmedling förmedlande drygt 27 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av drygt 37,1 miljarder kronor under 2008.