Följ Svensk Fastighetsförmedling

Bostadsrättspriserna i Södermanland ökar mest

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2014 13:00 CET

Bostadsmarknaden i Södermanland är på ordentlig uppgång. Det senaste året har priset på bostadsrätter i länet stigit med hela 24 procent och villor med 9 procent. Även de tre senaste månaderna visar på högtryck med en prisökning på 21 procent för bostadsrätter. Siffrorna innebär att Södermanland under denna period haft den största prisökningen bland landets alla län i fråga om bostadsrätter. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Statistiken visar även på rejäla prisökningar på kommunnivå i Nyköping för såväl bostadsrätter som villor. Sett till det gångna året har priserna på bostadsrätter gått upp med hela 12 procent och villorna med 13 procent. Detta kan jämföras med siffrorna för riket, där prisutvecklingen för bostadsrätter under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 6 procent och villorna med 8 procent.

– På vissa mindre orter i länet, till exempel Oxelösund, har det tidigare stått lägenheter tomma, men i och med att det i stora delar av Södermanland råder bostadsbrist så har detta förändrats. Närheten till Stockholmsområdet och det höga prisläget som råder där, gör att bostadsmarknaden fortfarande känns billigare i Södermanland. Siar man in i framtiden tror vi på en fortsatt positiv prisutveckling, i alla fall så länge vi har en stabil arbetsmarknad och lågt ränteläge. Däremot kan de föreslagna amorteringskraven mycket väl medföra en avmattning på prisuppgången, men det är ännu för tidigt att spekulera i, säger Johan Isoz, franchisetagare och fastighetsmäklare i Nyköping.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Även i kommunerna Eskilstuna och Katrineholm visar bostadsmarknaden på en stadig uppgång. I Eskilstuna kommun har priserna på bostadsrätter under de senaste tre månaderna ökat med 10 procent och villor med 5 procent. Sett till det gångna året har bostadsrättspriserna stigit med hela 17 procent och med 16 procent för villor. Motsvarande siffror för Katrineholms kommun är 5 procent på bostadsrätter under den senaste tremånadersperioden samtidigt som villorna visar på en nedgång med 4 procent. Under de senaste tolv månaderna har priset för bostadsrätter stigit med hela 13 procent och villorna med 3 procent.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Södermanlands län + 21 % + 24 %
Nyköpings kommun + 7 % + 12 %
Eskilstuna kommun + 10 % + 17 %
Katrineholms kommun + 5 % + 13 %
*Statistiken för Södermanlands län baseras på försäljningen av 429 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Södermanlands län + 3 % + 9 %
Nyköpings kommun + 4 % + 13 %
Eskilstuna kommun + 5 % + 16 %
Katrineholms kommun – 4 % + 3 %

*Statistiken för Södermanlands län baseras på försäljningen av 354 villor augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Johan Isoz, franchisetagare och fastighetsmäklare i Nyköping
Mail: johan.nykoping@svenskfast.se
Mobil: 0705-75 79 02

Yvonne Eklund, franchisetagare och fastighetsmäklare i Eskilstuna
Mail: yvonne.eskilstuna@svenskfast.se
Mobil: 0709-54 02 06

Andreas Malmsten, franchisetagare och fastighetsmäklare i Katrineholm
Mail: andreas.malmsten@svenskfast.se
Mobil: 0708-28 24 85


Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument