Följ Svensk Fastighetsförmedling

Fyra av tio svenskar vill ha både amorteringskrav och bolånetak

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2013 19:22 CEST

Individuella amorteringsplaner, men inte ett amorteringskrav. Det är förslaget som Finansinspektionen presenterat för att minska belåningsgraden på svenska bolån. När Svensk Fastighetsförmedling tagit tempen på svenskarnas tankar kring amortering av bolån visar resultatet att majoriteten är för ett hårdare krav. Hela 65 procent ser gärna att amorteringskrav införs och 37 procent av dem vill även behålla det omdiskuterade bolånetaket. 

Under gårdagen presenterade Finansinspektionen ett nytt förslag till Regeringen för att råda bot på de höga belåningsgraderna på dagens bolån. Förslaget innefattar rekommendationer till bankerna på individuella amorteringsplaner för bostadsrätts- och villaägare. Däremot innehöll förslaget inte ett amorteringskrav. Svensk Fastighetsförmedling har förhört sig om svenskarnas vilja att införa ett amorteringskrav och resultatet visar att många är för ett hårdare tag kring amorteringen än vad Finansinspektionen nu föreslår.

Närmare sju av tio svenskar (65 procent) ser nämligen gärna att det införs ett amorteringskrav och hela 37 procent av dem vill även behålla det omdiskuterade bolånetaket. Däremot vill 14 procent hellre behålla bolånetaket än införa ett amorteringskrav.  Fem procent vill inte ha någotdera. 

– Vi ser positivt på en återgång till en amorteringskultur, något som vi förespråkat även vid tidpunkten för bolånetakets införande. Dock måste det vara utformat på ett sunt och individanpassat sätt för att få bred acceptans. Bankföreningens förslag att man ska amortera ner till 75 procent av bostadens värde inom 10 till 15 år är en bra början. Men jag tror att man har mycket att vinna på att erbjuda låntagaren en flexibilitet som möjliggör uppehåll om personen i fråga exempelvis drabbas av ohälsa, arbetslöshet eller om denne ska vara föräldraledig en tid. Om vi nu verkligen vill ha en förändrad och sund amorteringskultur tror jag det är viktigt att alla amorterar på sina bolån, säger Peeter Pütsep, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Amorteringskravet – inget som påverkar svenskarnas möjligheter att köpa bostad
Sett till hur svenskarna själva tror att hur kravet skulle påverka dem, svarar 64 procent att de inte skulle påverkas alls. Sex procent menar dock att de inte skulle kunna köpa en dyrare bostad om ett krav på amortering infördes. Endast tre procent skulle inte ha möjlighet att köpa en bostad över huvud taget.

För mer information, kontakta:
Bessie Wedholm, presschef Svensk Fastighetsförmedling
Telefon: 070-298 38 01
E-post: bessie.wedholm@svenskfast.se

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling under perioden 3-8 oktober. 1 223 personer deltagit i undersökningen som genomförts via webbintervjuer i Novus Sverigepanel. Undersökningen är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet 18-79 år. Deltagarfrekvensen för undersökningen är 54 %. 

Följ oss gärna på:
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#
svenskfastinstagram
@svenskfast


Siffror ur undersökningen:

Idag har vi ett bolånetak, som innebär att nya bolån inte får överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde, men inget amorteringskrav. Tycker du, eller tycker du inte, att bolånetaket ska ersättas med ett amorteringskrav?

Totalt

Man

Kvinna

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

Jag tycker vi ska ha både bolånetak och amorteringskrav

37 %

42 %

32 %

33 %

33 %

42 %

42 %

Jag tycker vi bör införa amorteringskrav och ta bort bolånetaket

28 %

27 %

29 %

24 %

30 %

29 %

28 %

Jag tycker vi ska behålla bolånetaket och inte införa amorteringskrav

14 %

15 %

13 %

12 %

16 %

14 %

15 %

Jag tycker inte vi ska ha något av dem

5 %

7 %

3 %

4 %

6 %

4 %

5 %

Vet ej

16 %

9 %

23 %

27 %

15 %

12 %

11 %

Om amorteringskravet införs, kommer det att påverka dig, och i så fall hur?

Totalt

Man

Kvinna

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

Nej, jag kommer inte att påverkas av förslaget om amorteringskrav

64 %

67 %

61 %

47 %

59 %

74 %

82 %

Ja, det kommer att påverka mig på annat sätt

10 %

9 %

10 %

12 %

9 %

8 %

8 %

Ja, jag kommer inte att köpa en dyrare bostadsrätt/villa/radhus än den jag har idag

6 %

7 %

6 %

7 %

8 %

6 %

4 %

Ja, jag kommer inte att utöka mitt befintliga bostadslån för exempelvis renovering, utbyggnad, osv.

5 %

5 %

5 %

2 %

9 %

4 %

2 %

Ja, jag kommer inte ha samma möjlighet att köpa en bostad

3 %

5 %

2 %

5 %

5 %

2 %

1 %

Vet ej

11 %

8 %

15 %

25 %

11 %

6 %

3 %


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i bank- och finanskoncernen DNB. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2012 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling drygt 28 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av drygt 44 miljarder kronor.

År 2012 mottog Svensk Fastighetsförmedling utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare i employer branding-företaget Universums årliga undersökning. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare. Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument