Följ Svensk Fastighetsförmedling

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Inget tyder på ökat utbud av bostäder närmsta tiden”

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2014 09:00 CET

Bostadsmarknaden präglas av en fortsatt stabil uppgång i hela landet. Under oktober månad har priset på bostadsrätter stigit med 5 procent och under den senaste tremånadersperioden med 10 procent, motsvarande siffror för villor är 1 respektive 2 procent. Det extremt låga utbudet av bostäder fortsätter och enligt Svensk Fastighetsförmedlings VD Peter Lövgren tyder inget på förbättringar i närtid.

– Villautbudet tangerar nu det lägsta sedan mätningarna började 2008 medan utbudet av bostadsrätter ligger 16 procent under den tidigare lägsta noteringen någonsin. Detta innebär dock inte att det genomförts färre bostadsaffärer, utan är en effekt av att försäljningsprocesserna går så mycket fortare nu än tidigare. Vår egen försäljning har hittills i år ökat med 4 procent, så många bostäder har vi inte sålt under samma period sedan rekordåret 2007. Det finns dessvärre inga tecken på att utbudet kommer att öka den närmsta tiden, då vi ur ett historiskt perspektiv vet att antalet objekt på marknaden kommer att avta vecka för vecka fram till nyår, säger Peter Lövgren.

Peter ställer sig tveksam till huruvida riksdagsvalet, nollräntan och Finansinspektionens föreslagna amorteringskrav kommer att påverka bostadsmarknaden inom den närmsta framtiden:

– Valet i sig verkar inte ha haft någon effekt på prisutvecklingen och jag tror inte heller att nollräntan kommer att leda till några större förändringar. De flesta vet att dagens låga ränta inte varar för alltid och att man måste förbereda sig på en högre räntenivå framöver. Finansinspektionens föreslagna amorteringskrav har i grunden sunda ambitioner, men det kommer inte att påverka bostadspriserna förrän den dagen då räntorna stiger, menar han.

Prishöjningar i samtliga län
Sett till de senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter i storstäderna stigit markant, där exempelvis stor-Stockholm, centrala Stockholm och centrala Göteborg ökat med hela 12 procent vardera. Dock är det inte storstäderna som innehar toppnoteringarna när det kommer till prisökningar på bostadsrätter. I nio av Sveriges 21 län har bostadsrättspriserna stigit med 20 procent eller mer. Gotland toppar med hela 28 procent på tolv månader (se separat bilaga nedan).

­– Bostadsrättsmarknaden visar på uppåtgående siffror i hela landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet har gått ner från 14 procent till 6 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod, säger Peter Lövgren.

Även villamarknaden visar på en stabil utveckling. Under de senaste tolv månaderna steg priserna i riket med 8 procent och den senaste tremånadersperioden med 2 procent. Inte heller på villamarknaden är det storstadslänen som ökat mest under året som gått. Exempelvis har villapriserna i Västerbottens län och Uppsala län ökat med hela 12 procent under det gångna året (se separat bilaga nedan).

– Sju av landets 21 län redovisar prisökningar på 10 procent eller mer de senaste tolv månaderna. Ökningstakten på villor i riket har stigit från 5 procent föregående tolv månader, till 8 procent det senaste året. Tidigare har vi haft en betydligt större prisuppgång på bostadsrätterna, men nu är villorna ifatt igen, avslutar Peter Lövgren.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Tele: 08-505 358 42

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument