Följ Svensk Fastighetsförmedling

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Storstäderna lyfter en mer avvaktande bostadsmarknad”

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2015 09:00 CET

Den prisuppgång som skett under 2013 och 2014, främst till följd av ett extremt lågt utbud och en hög efterfrågan, förväntas fortsätta även i år, om än i lägre takt. Under vintern har den generella prisökningen i landet mattats av, men priserna på bostadsmarknaden i landet ökade i januari med 1 procent på både bostadsrätter och villor. Detta mycket tack vare den fortsatt starka marknaden i storstäderna Stockholm och Göteborg. Det menar Svensk Fastighetsförmedlings VD Johan Engström.

Bostadsmarknaden präglades 2014 av fortsatt prisuppgång på villor, bostadsrätter och fritidshus men ökningstakten avtog de sista månaderna och i december låg priserna i princip stilla. Samtidigt växte sig de regionala skillnaderna allt större. Prisutvecklingen fortsatte på samma spår under årets första månad och visar på en uppgång med 1 procent.

– Året inleddes med att det kom ut extremt få bostäder till försäljning. Nu är det cirka 30 procent färre villor och cirka 20 procent färre bostadsrätter till salu på Hemnet jämfört med för ett år sedan. Det är svårt att sia om framtiden, men sammantaget har vi en fortsatt tro på en mycket stor efterfrågan, ett fortsatt rekordlågt utbud och försiktigt stigande priser på riksnivå under det första halvåret 2015. Dock är det allt tydligare att storstadslänen Stockholm och Västra Götaland är lokomotiven i prisuppgången. Eftersom de tillsammans dominerar i antal genomförda affärer så kan de med sina prisuppgångar balansera att priserna på bostäder de senast tre månaderna faktiskt minskat i allt fler av länen, säger Svensk Fastighetsförmedlings VD Johan Engström.

Stora skillnader mellan länen
Sett till prisutvecklingen på bostadsrätter under den senaste tremånadersperioden är det stora skillnader länen emellan. Medan rikssiffrorna är oförändrade fortsätter priserna att stiga på flera håll i landet. Mest steg de i Jämtland och Kronoberg, med 6 respektive 4 procent. Samtidigt har priserna gått ned som mest på Gotland med 13 procent och i Halland och Södermanland med 7 procent vardera. Däremot visar samtliga län, förutom Blekinge, på prisuppgångar under de senaste tolv månaderna. I Kronobergs och Örebro län är ökningen som högst, där har priserna gått upp med hela 32 procent.

Bland storstäderna ökar priserna på bostadsrätter mest i centrala Göteborg, där är ökningen 5 procent under de senaste tre månaderna. I centrala Stockholm är motsvarande ökning 1 procent och i centrala Malmö har priserna istället backat med 1 procent.

Villapriserna svagt uppåt – tack vare storstäderna
Även villorna visar på stora regionala skillnader i prisutvecklingen. Den senaste tremånadersperioden har priserna i riket ökat med 1 procent. I stor-Stockholm har priserna gått upp med 3 procent och i stor-Göteborg har de stigit med 4 procent. Bland länen är ökningen störst i Halland, där har priserna gått upp med 4 procent. I Jämtlands län och på Gotland har priserna däremot backat med hela 10 procent.

­– De senaste tre månaderna steg medelpriset i riket med 1 procent, trots att det faktiskt är hela elva län som redovisar stillastående eller vikande priser med upp till 10 procent. Stockholms och Västra Götalands län står för 35 procent av de underliggande villaöverlåtelserna och balanserar därmed de län där priserna sjunker. Det känns som att många vill genomföra sina bostadsköp innan de nya reglerna om amortering förväntas komma, vilket driver upp både tempot på marknaden och priserna speciellt i storstäderna, säger Johan Engström.


För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Tele: 0708-27 52 20

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbets­givare.

Läs mer på svenskfast.se

Bifogade filer

PDF-dokument