Följ Svensk Fastighetsförmedling

Mäklarstatistik: Bostadspriserna ökar i Kalmar län

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:06 CEST

Under mars månad har medelpriset för en bostadsrätt i riket varit oförändrat. Villapriserna i riket har däremot ökat svagt med 1 procent under samma period. I Kalmar län har bostadsrättspriserna gått upp med 7 procent medan villapriserna har gått upp med 1 procent under det senaste kvartalet.

- Det är mycket folk på visningarna just nu och vi har många bra objekt ute. Vi har en positiv underton på marknaden och på villamarknaden så är prisnedgången borta och efterfrågan stor. Även bostadsrättspriserna pekar uppåt ochvi säljer de objekt vi får in och till det pris som vi räknat med. Den låga räntan gör att många börjat jämföra månadskostnaden med hyresrätter och det motiverar många att köpa sin bostad just nu, säger Pierre Peterssonpå Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar.

Prisstatistik VILLA - utveckling över 1, 3 och 12 månader*
Prisutv 1 månad Prisutv 3 månader Prisutv 12 månader
Riket 1 % 3 % - 3 %
Kalmar län (månadssiffra ej tillgänglig) 1 % - 3 %

Prisstatistik BOSTADSRÄTT - utveckling över 1, 3 och 12 månader*
Prisutv 1 månad Prisutv 3 månader Prisutv 12 månader
Riket 0 % 8 % - 4 %
Kalmar län (månadssiffra ej tillgänglig) 7 % 0 %

* Statistiken för 1 månad baseras på försäljningen av 5 047 bostadsrätter och 2 859 villor under mars 2009 jämfört med februari 2009. Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer. På grund av ett för litet underlag redovisas endast riks- och storstadssiffror på månadsbasis. Prisutvecklingen för 3 månader redovisas som ett glidande medelvärde baserat på försäljningen under januari 2009 - mars 2009. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober - december 2008 och tolvmånaderssiffran med januari 2008 - mars 2008.


Statistiken i Mäklarstatistik baseras på försäljningen av 13 646 bostadsrätter och 7 007 villor under januari 2009 - mars 2009.


För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Pierre Pettersson, försäljningsansvarig på Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar.
Tfn: 0708 733 176
E-post: pierre.kalmar@svenskfast.se

Niclas Strahner, presschef på Svensk Fastighetsförmedling
Tfn: 0702 98 38 01
E-post: niclas.strahner@svenskfast.se


Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är en fastighetsmäklarkedja som ingår i bank- och finanskoncernen DnB NOR. Kedjan har idag över 1 000 medarbetare fördelade på cirka 210 kontor runt om i Sverige. Svensk Fastighetsförmedling förmedlade drygt 27 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av drygt 37,1 miljarder kronor under 2008.