Följ Svensk Fastighetsförmedling

Nya Bobarometern visar: Var femte svensk låter bostadspolitik avgöra riksdagsvalet

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2014 08:45 CEST

Om några veckor är det dags för svenska folket att bege sig till vallokalerna för att rösta. Så många som var femte kommer då låta en bostadspolitisk fråga avgöra hur de röstar. Bristen på bostäder är tveklöst den allra viktigaste bostadspolitiska frågan inför riksdagsvalet, men även önskemål om förändring av reavinstskatten och hotet om amorteringskrav är angelägna ämnen. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer.

Bostadsmarknaden är ett ständigt aktuellt tema, inte minst därför att det många gånger är vår största privata investering. I Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer har man därför låtit undersöka hur heta de bostadspolitiska frågorna kommer att bli inför valet – och vilka som är de allra viktigaste frågorna inom detta område.

Resultatet visar att mer än var femte svensk, 21 procent, kommer att låta en bostadspolitisk fråga påverka hur de röstar i riksdagsvalet. Framför allt är det männen som svarar att en sådan fråga kommer ha en inverkan på deras beslut, 26 procent jämfört med 16 procent av kvinnorna. Sett till åldersgrupper är det tveklöst de yngsta , 18-30 år, som svarar att en bostadspolitisk fråga kommer att ha betydelse för deras beslut den 14 september. Det uppger 30 procent, vilket kan jämföras med 31-40-åringarna där motsvarande siffra är 16 procent.

Tittar man närmare på regionala utbrytningar står det klart att boende i södra Mellansverige i minst utsträckning låter frågor kring bostadspolitiken påverka hur de ska rösta. Där ligger siffran på 16 procent, vilket är en påtaglig skillnad från regionen Stockholm, där siffran är högst med 28 procent.

Bristen på bostäder allra viktigast
Bostadsbristen är tveklöst den viktigaste bostadspolitiska frågan inför årets riksdagsval. Det uppger 56 procent av de svarande. Det är framför allt unga som berörs direkt av problemet och det är även de som ser bristen på bostäder som den viktigaste valfrågan. I åldrarna 18-30 ligger siffran på hela 61 procent i år.

– Att bristen på bostäder är den viktigaste bostadspolitiska frågan är inte särskilt förvånande. De unga har svårt att flytta hemifrån, det är kostsamt för äldre att byta till mindre boende och i förlängningen drabbas också arbetsmarknaden negativt. Det är intressant att undersökningen bekräftar att bostadsbristen är en mer eller mindre lika angelägen fråga i landets olika delar och därmed inte bara ett storstadsproblem. Generellt beror bostadsbristen på en rad faktorer, bland annat på de inlåsningseffekter som de nuvarande beskattningsreglerna ger vid försäljning av bostäder, säger Dan Sjöholm, på Svensk Fastighetsförmedling.

Frågorna om amorteringskrav och förändring av reavinstbeskattningen kommer på en andraplats. 17 procent av de tillfrågade anser att dessa är de viktigaste frågorna.

Förenklad uthyrning av bostadsrätter tycker tolv procent av svenskarna är ett viktigt ämne och särskilt stockholmarna har det som en av sina hjärtefrågor. Här ligger siffran på 19 procent vilket kan jämföras med norra Sverige där motsvarande siffra ligger på blott sex procent. Frågan om Attefallshus, som fått stort utrymme i media den senaste tiden, är viktig för tolv procent av svenskarna.

– Att Attefallshusen och förenklad uthyrning av bostadsrätter inte anses vara lika viktiga frågor inför riksdagsvalet kan bero på att vi nyligen fått ändrade regler på dessa områden. Själv tror jag dessutom att de enbart kommer att ha marginell betydelse för tillgången på bostäder, avslutar Dan Sjöholm.

Topplista – här de viktigaste bofrågorna inför valet:
Bostadsbristen: 56 procent
Amorteringskravet: 17 procent
Förändring av reavinstskatten: 17 procent
Bolånetaket: 13 procent
Förenklad uthyrning av bostadsrätter/ Attefallshus: 12 procent vardera

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under maj och juni 2014 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 1 271 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, Svensk Fastighetsförmedling
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se 
Mobil: 0708-275 220

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument