Följ Svensk Fastighetsförmedling

Nystart i tillvaron – det bästa med att flytta enligt svenskarna

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 13:30 CEST

Svenskarna rotar sig inte alltför länge i samma bostad. De flesta har flyttat mellan sex och tio gånger och kvinnor flyttar oftare än män. De allra flitigaste bostadsbytarna finner man i länen Skåne, Halland och Blekinge. Det är inte heller ovanligt att flyttlasset går riktigt långt, var femte svensk säger sig nämligen ha flyttat över 70 mil. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer.

I Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer har svenska folket fått svara på frågor inom temat flytt. Resultatet visar att svenskarna inte är speciellt knutna till sitt boende. Faktum är att närmare fyra av tio, 36 procent, har flyttat mellan sex och tio gånger i sina liv och 15 procent har flyttat fler än tio gånger. Två procent av svenskarna har aldrig bytt bostad.

De allra flitigaste bostadsbytarna finns i Skåne, Halland och Blekinge. Där har närmare var femte, 19 procent, flyttat fler än tio gånger. Sett till könsskillnader flyttar kvinnorna oftare än männen. Fyra av tio kvinnor, 39 procent, har flyttat mellan sex och tio gånger och motsvarande siffra bland männen är 33 procent.

Flyttens längd varierar stort. Var femte, 20 procent, menar att deras längsta flyttsträcka är mellan två och fem mil, medan lika många svarar att de flyttat längre än 70 mil. De som nu bor i Stockholm är de som har flyttat längst, 26 procent av dem har flyttat mer än 70 mil, det kan jämföras med 16 procent i norra mellersta Sverige.

Oavsett anledning till flytten finns det mycket att se fram emot när den väl är genomförd. De flesta, 41 procent, anser nämligen att det bästa med att flytta är att få en nystart i tillvaron, tätt följt av att få större eller mindre boyta med 40 procent. Att byta grannar verkar dock mindre angeläget – endast tre procent tycker att det bästa med att flytta är att få nya grannar. Något kvinnorna ser som en välgörande del av en flytt är att få rensa ut alla gamla saker man samlat på sig under åren. 44 procent av dem tycker detta är det bästa med flytten, andelen bland männen är 32 procent.

– Det finns många anledningar bakom en flytt och nästan alltid en koppling till att något viktigt händer i personens liv. Man ska kanske studera på annan ort, få barn, byta jobb, skilja sig, eller så kanske man helt plötsligt bor för stort när barnen flyttat hemifrån. Hur dramatisk bakgrunden till flytten än är, verkar man efteråt ändå se den som något positivt, säger Dan Sjöholm på Svensk Fastighetsförmedling och fortsätter:

 – Som fastighetsmäklare är en stor del av charmen med jobbet just att man får vara en del i kundernas kanske största förändring i livet. En ny bostad medför oftast även nytt område, nya grannar och nytt socialt umgänge. Dessa komponenter ger bra förutsättningar för att få den nystart i tillvaron man ibland behöver, avslutar Dan Sjöholm.

Topp 3 – Det bästa med att flytta enligt svenskarna
Att få en nystart i tillvaron: 41 procent
Att få det större/mindre: 40 procent
Att få rensa ut och slänga alla gamla saker: 38 procent

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under maj och juni 2014 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 1 271 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB. 

För ytterligare information, kontakta:
Dan Sjöholm, Svensk Fastighetsförmedling
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se                            
Mobil: 0708-275 220

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument