Följ Svensk Fastighetsförmedling

Rejäl prisökning på bostadsrätter i Halland

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2014 13:00 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Hallands län har de senaste månaderna visat på en kraftig uppgång. Bostadsrättspriserna har ökat med hela 12 procent de senaste tre månaderna och 19 procent det senaste året. Villorna i länet har haft en blygsammare prisuppgång med 1 procent under de senaste tre månaderna och 4 procent de senaste tolv månaderna. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Efter den senaste tidens prisuppgång på bostadsrättsmarknaden i Halland ligger nu kvadratmeterpriset på 22 428 kronor. Det gör att priset på bostadsrätter i länet kvalar in som det femte högsta i landet. Även på villamarknaden är kvadratmeterpriset högt och landar på 20 675 kronor – bara Stockholms och Uppsala län har högre priser.

I Halmstad kan man under den senaste tremånadersperioden se en prisökning på bostadsrätter med 14 procent. Tittar man istället på de senaste tolv månaderna har priserna stigit med 18 procent. Däremot har villapriserna haft en negativ utveckling i kommunen, om än en liten sådan. De senaste tre månaderna har priserna gått ned med 2 procent och under den senaste tolvmånadersperioden är minskningen 1 procent.

– Att prisutvecklingen ser olika ut för villor och bostadsrätter kan bero på att det finns två olika typer av köpare. Den första kategorin är ofta barnfamiljer som vill flytta till sin första villa, och därigenom har ett stort lånebehov. Krav på kontantinsats och ökad amortering påverkar dem i hög utsträckning. Den andra kategorin är de äldre villasäljarna som nu vill flytta till en bostadsrätt. Med åren har de blivit köpstarka, mycket tack vare värdeökningen på villan. De behöver inte låna lika mycket och påverkas därför inte på samma sätt av finansieringsförutsättningarna, säger Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod, samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren vd på Svensk Fastighetsförmedling.


Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Hallands län + 12 % + 19 %
Halmstad kommun + 14 % + 18 %
Varberg kommun + 8 % + 10 %
Falkenbergs kommun + 3 % + 9 %
Kungsbacka kommun – 6 % + 5 %
*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 312 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Hallands län + 1 % + 4 %
Halmstad kommun – 2 % – 1 %
Varberg kommun – 1 % 0 %
Falkenbergs kommun + 1 % + 7 %
Kungsbacka kommun + 4 % + 5 %

*Statistiken för Hallands län baseras på försäljningen av 423 villor under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Pugh Rengensjö, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Halmstad
Mail: pugh.halmstad@svenskfast.se
Mobil: 0706-35 94 95

Christian Werdin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Varberg
Mail: christian.varberg@svenskfast.se
Mobil: 0704-44 95 44

Ola Claesson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Falkenberg
Mail:ola.falkenberg@svenskfast.se
Mobil: 0708-59 42 41

Mats Wahlbäck, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling I Kungsbacka
Mail: mats.kungsbacka@svenskfast.se
Mobil: 0708-82 22 22

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se


Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument