Följ Svensk Fastighetsförmedling

Senaste Bobarometern visar: Arbetslöshet och sjukskrivning största orosmolnen för svenskarnas boendeekonomi

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 08:28 CEST

Nästa vecka presenterar Riksbanken sitt räntebesked. Men nya siffror från Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometern visar att svenskarna inte oroar sig för varken stigande räntekostnader eller av amorteringskrav. Däremot är var fjärde svensk orolig för arbetslöshet eller långvarig sjukskrivning. Mest oroliga är kvinnor.

I Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometern har 1022 personer över hela Sverige svarat på frågor om bostadsmarknaden. En av frågorna har kartlagt vad i svenskarnas boendeekonomi som man oroar sig mest över.

24 procent är oroliga för att deras inkomst ska förändras på grund av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Särskilt tydligt är detta bland kvinnor där hela 29 procent uppger att detta oroar dem. Bland männen är motsvarande siffra 20 procent. 7 procent är oroliga för ökade elkostnader, medan stigande räntekostnader eller amorteringskrav inte är lika oroande, (6 respektive 1 procent).

Det går även att se intressanta skillnader mellan olika åldersgrupper. Mest oroliga för att drabbas av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning är de mellan 35-59 år där hela 31 procent uppger att detta bekymrar dem. Motsvarande siffra för 25-34 åringarna ligger på 23 procent.

25-34 åringar oroar sig för sjunkande bostadspriser
Generellt oroar sig svenskarna inte över sjunkande bostadspriser. Endast nio procent uppger att detta är det mest oroande när det gäller deras boendeekonomi. Här sticker dock 25-34 åringarna ut. Hela 21 procent av dessa säger nämligen att sjunkande bostadspriser oroar dem vilket är den högsta siffran sett över alla åldersgrupper.

– Ökade räntekostnader är inte det som främst oroar svenskarna vilket säkert påverkats av att räntebanan sänkts kontinuerligt över tiden med räntesänkning som följd. Det rapporteras om kraftig ökning av antalet varsel och stigande arbetslöshet och det är klart att det då oroar mer, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Bessie Wedholm, presschef på Svensk Fastighetsförmedling
Telefon: 0702 98 38 01
E-post: bessie.wedholm@svenskfast.se

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under oktober 2012 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. Antalet svarande är 1022 personer och resultaten är statistiskt säkerställda. 


Urval från Bobarometern oktober 2012 se bifogad pdf.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i bank- och finanskoncernen DnB. Kedjan har idag över 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av våra 160 franchisetagare. Under 2011 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling drygt 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av drygt 45 miljarder kronor. Läs mer på www.svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument