Följ Svensk Fastighetsförmedling

Stark prisuppgång på bostadsmarknaden Örebro

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2014 13:00 CET

Priserna på bostadsmarknaden i Örebro län har den senaste tiden gått spikrakt uppåt. Under det gångna året har bostadsrättspriserna ökat med 21 procent medan villorna stigit med 10 procent. Även de tre senaste månaderna visar på väldigt positiva siffror. Priset på bostadsrätter gick då upp med hela 20 procent, vilket kan jämföras med riket där priserna ökat med 10 procent. Villorna i Örebro län visar en prisökning på totalt 4 procent under de tre senaste månaderna, vilket även det är dubbelt så mycket jämfört mot rikssiffran. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Statistiken visar även på rejäla prisökningar på kommunnivå i Örebro för såväl bostadsrätter som villor. Sett till det gångna året har priserna för bostadsrätter gått upp med hela 13 procent och villorna med 14 procent. Detta kan jämföras med siffrorna för riket, där prisutvecklingen för bostadsrätter under det gångna året ökat med 6 procent och villorna med 8 procent.

– I Örebro vill allt fler äga sitt boende. Förr valde de flesta att hyra sin bostad för att sedan köpa en villa. Nu har många insett att de måste göra bostadskarriär tidigt, annars har de svårt att spara ihop tillräckligt mycket pengar till kontantinsatsen på en villa. Det har gjort att priserna på bostadsrätter ökat, vilket i sin tur även drivit upp villapriserna. Vi har dessutom ett universitet som växer, en hel del välplanerade nyproduktioner som sålts och en inflyttning från storstadsregionerna. Det har också bidragit till ett högre pris på bostäder, säger Jonas Wahlström, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Örebro.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Örebro län + 20 % + 21 %
Örebro kommun + 12 % + 13 %
*Statistiken för Örebro län baseras på försäljningen av 415 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Örebro län + 4 % + 9 %
Örebro kommun + 5 % + 14 %
Kumla + 5 % + 18 %
Karlskoga + 1 % – 4 %

*Statistiken för Örebro län baseras på försäljningen av 313 villor under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Wahlström, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Örebro
Mail: Jonas.orebro@svenskfast.se
Mobil: 0702-89 88 89

Karin Bodin, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Kumla
Mail: karin.kumla@svenskfast.se
Mobil: 0705-21 10 20

Git Bengtzing, franchisetagare och fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling I Karlskoga
Mail: git.bengtzing@svenskfast.se
Mobil: 0706-36 72 22

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se


Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument