Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Storstadsflykten avtar – två förklaringar är det post-pandemiska beteendet och oron som kriget skapat

En ny kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling baserad på SCB:s data visar att antalet personer som flyttade från Stockholm 2022 minskade med 8% jämfört med föregående år. I Göteborg minskade antalet utflyttade med nära 8,7% och i Malmö med över 10,2%. På totalen är det fler som flyttar ut än in i två av tre storstäder, men det är tydligt att storstadsflykten minskat under 2022. Gemensamt för alla storstäder är också att takten för inflyttningar tappat fart samtidigt ser vi att medelstora städer blir allt populärare. Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling ser två huvudsakliga förklaringsfaktorer – postpandemiskt beteende och krigetI Stockholm minskade antalet utflyttningar med 8% och antalet inflyttningar minskade med 3% under 2022 jämfört med 2021. I Göteborg minskade utflyttningar med 8,7% samtidigt som andelen inflyttningar ökade med 1%. I Malmö minskade utflyttningar med hela 10,2%, och även inflyttningar minskade med 0,3%.

– Pandemin skapade en storstadsflykt som under 2022 har avtagit rejält, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

– När pandemin kom sköt intresset för att flytta från storstäder i höjden, under 2022 tycks kurvan ha vänt nedåt. Vart utvecklingen tar vägen 2023 beror på många saker, men något som kommer ha stor påverkan är hur arbetsgivares syn på hemarbete förändras, säger Erik Wikander.

– En annan viktig faktor är troligtvis också att samhället gått tillbaka till ett normalläge där saker som storstadspuls och skitsnack vid kaffeautomaten finns, och efterfrågas, i allt större utsträckning, säger Erik Wikander.

– Krigets påverkan på såväl prisutvecklingen som vårt emotionella mående har också gjort att folk är mer benägna att hålla sig till det man känner sig trygg med snarare än byta till något nytt. Under pandemin var läget tvärt om. Då kände sig många instängda och begränsade och ville bryta sig loss, säger Erik.

Runt om i landet finns också exempel på städer som tycks locka lite extra. I Uppsala var nettoöverskottet +933 under 2021, men hela +1726 under 2022. I Örebro var samma siffror -381 under 2021 och +435 under 2022. Även i Västerås visade en liknande utveckling där överskottet gick från +169 till +753.

Inflyttningstakten till storstäder minskar samtidigt som vissa medelstora städer tycks vara alltmer populära. Detta är något våra mäklare ser i sin vardag, många letar efter den mellanstora staden med lägre bostadskostnader som också har både lugnet och pulsen nära till hands, Erik Wikander.

Statistiken visar också att den gröna industriella revolutionen tydligt förändrat nivån för hur många som flyttar till Norra Sverige. I Jämtland, Västerbotten och Norrbotten låg antalet inflyttningar på strax över 17 000 både 2021 och 2022. 2019 var samma siffra 15 400.

– Den gröna revolutionen i norr har skapat ett undantag på den svenska bostadsmarknaden. Priserna har knappt gått ner det senaste året och allt fler vill flytta dit. När vi möter folk som flyttar dit är det främst två saker som lockar, att man bidrar till omställningen och att man får bo i en ny och annorlunda miljö, säger Erik Wikander.

– Samtidigt står många kommuner i regionen inför stora utmaningar. Behovet av bostäder är skriande, men nyproduktionen tappar fart. Det är en tuff kombination helt enkelt, säger Erik Wikander.

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Kontakter

Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821

Vi skapar hållbara boendeliv

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Under 2023 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 20 000 bostäder till ett värde av 51 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige