Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskarna missnöjda med bostadsutveckling

Bostadsmarknaden är en vanligt förekommande samtalspunkt i samhällsdebatten. Men hur ser egentligen svenskarna på utveckling? Sju av tio tycker inte att den är sund och majoriteten menar att det är politikerna som bär ansvaret. Det visar Trendrapporten 2019, en årlig kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling. Höga priser och dåligt utbud är några av de aspekter som många tycker är problematisk. Det är nämligen det som hindrar flest från att flytta.

Svensk Fastighetsförmedling presenterar för sjunde gången Trendrapporten. Kartläggningen baseras på en riksrepresentativ undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. I den har drygt 2 400 svenskar fått svara på vad de tycker om den svenska bostadsmarknaden. Det visar sig att svenskarna inte är särskilt nöjda. Hela 71 procent tycker nämligen inte att marknaden har en sund utveckling. Endast 14 procent hävdar motsatsen.

Undersökningen visar också att svenskarna är rörande överens om vem som bär ansvaret för bostadsmarknadens utveckling. Hela 56 procent menar nämligen att det är politikerna. Därefter uppger 14 procent att det anser att bankerna är ytterst ansvariga. Nästan lika många, 11 procent, tycker istället att det är byggsektorn som ligger till grunden för hur det ser ut.

– Det är tydligt att det finns ett utbrett missnöje bland svenskarna. Ett stort bekymmer med dagens bostadsmarknad är att regleringarna gör det tufft, framförallt för förstagångsköpare, att ta sig in på marknaden. För att fler unga vuxna ska ha möjlighet att köpa sin egen bostad behöver regleringarna lättas upp. Då kommer inlåsningseffekten minska och på så sätt ökar rörligheten, vilket är en förutsättning för en sund bostadsmarknad, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Höga priser och lågt utbud stoppar flest

På frågan vad som hindrar svenskarna från att flytta svarar en av fyra att de höga priserna är det största problemet. För lågt utbud, familjesituation och för höga krav på kontantinsats följer därefter. Det är framförallt för de yngre mellan 18 och 29 år som hindren är störst. Hela 34 procent av åldersgruppen anser att priserna stoppar dem. Motsvarande siffra bland dem i åldern 50 till 59 är endast 12 procent.

Det råder fortfarande bostadsbrist i många delar av landet. Vi har alla olika behov, preferenser och livssituationer, men detta reflekteras inte i bostadsutbudet. Såväl samhället som familjekonstellationerna har förändrats, vilket påverkar hur vi lever och i sin tur bor. Det krävs en större variation av bostäder och kreativiteten i byggandet behöver öka, det skulle också innebära att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Topplista: detta hindrar svenskarna att flytta

1. Priserna är för höga
2. Utbudet är för lågt
3. Min familjesituation
4. Kraven på kontantinsats är för höga
5. Jag får inte bostadslån

Om undersökningen:
Trendrapporten 2019 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 2 419 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Bilaga

Tycker du att den svenska bostadsmarknaden har en sund utveckling?

Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Ja, absolut 1 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 %
Ja, i stort sett 13 % 13 % 13 % 12 % 15 % 12 %
Nej, inte helt 43 % 43 % 54 % 47 % 39 % 37 %
Nej, inte alls 28 % 22 % 23 % 30 % 30 % 34 %
Vet ej 16 % 22 % 10 % 10 % 15 % 17 %
Vem bär största ansvaret?
Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Politikerna 56 % 61 % 53 % 55 % 58 % 54 %
Bankerna 14 % 12 % 13 % 17 % 13 % 14 %
Byggsektorn 11 % 7 % 8 % 11 % 12 % 18 %
Medborgarna 3 % 4 % 5 % 3 % 2 % 2 %
Någon annan 2 % 0 % 2 % 4 % 2 % 1 %
Vet ej 14 % 16 % 20 % 10 % 13 % 10 %

Om du skulle vilja flytta, vilket är det största hindret?
Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Priserna är för höga 24 % 34 % 32 % 26 % 12 % 14 %
Utbudet är för lågt 12 % 18 % 11 % 13 % 7 % 11 %
Min familjesituation 10 % 8 % 10 % 16 % 13 % 6 %
Kraven på kontantinsats är för höga 9 % 16 % 15 % 9 % 4 % 3 %
Jag får inte bostadslån 5 % 12 % 2 % 5 % 1 % 2 %
Jag vill inte byta bostadstyp, t.ex. från hyresrätt till bostadsrätt 5 % 4 % 4 % 5 % 4 % 6 %
Skatten vid försäljning är för hög 5 % 3 % 7 % 3 % 4 % 6 %
Amorteringskraven är för höga 4 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 %
Jag oroar mig för konjunkturen 2 % 4 % 4 % 3 % 2 % 0 %
Jag oroar mig för stigande boräntor 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 %
Inget hindrar mig 35 % 19 % 29 % 27 % 50 % 47 %
Annat 8 % 13 % 6 % 8 % 7 % 4 %
Vet ej 4 % 4 % 2 % 5 % 5 % 6 %

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige