Följ Svensk Fastighetsförmedling

Trendrapporten 2014: Skåningarna drömmer om teknikfria rum och urban gardening

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2014 13:29 CEST

Om skåningarna får drömma om sitt framtida boende står en villa i Skåne högst i kurs. När de siar om kommande boendetrender visar det sig att tekniken gärna ska matcha inredningen i större utsträckning och mer än varannan skåning ställer sig positiv till ett teknikfritt rum i hemmet. Skåningarna anser även att urban gardening är här för att stanna – samtidigt har länet flest skeptiker till det självförsörjande hushållet. Detta och mycket mer avslöjas i den tredje upplagan av Trendrapporten från Svensk Fastighetsförmedling.

För tredje året i rad presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, en rapport där svenskarna, däribland skåningarna, har gett sin syn på framtidens boende. Totalt har 2 757 personer svarat på frågor inom fem teman: boende, inredning, ekonomi, teknik och miljö samt familjeliv.

Mest hemkära i landet är tveklöst skåningarna. Åtta av tio uppger nämligen att det är just är i Skåne som de vill bo i framtiden. Det kan jämföras med 28 procent i Gävleborgs län. Villan är den alla mest populära boendeformen, följt av bostadsrätten. Det anger 46 respektive 19 procent. Sett till storleken på bostaden gapar skåningarna dock inte efter mycket. En tredjedel anser att 30-50 kvadratmeter per person är tillräckligt för att få en bra levnadsstandard samtidigt som 45 procent tror att vi kommer bli mer trångbodda i framtiden än idag.

– Att så många vill bo kvar i Skåne i framtiden finns det nog många skäl till, men min uppfattning är att tillgången till arbete, natur och stadsliv är viktiga orsaker. Många som bor här har dessutom starka vän- och familjeband knutna till länet. Jag tycker även det är intressant att villadrömmen är så starkt närvarande bland skåningarna, kanske har det att göra med att många tror att vi kommer bli mer trångbodda i framtiden. Då är en rymlig villa så klart en lockande boendeform, säger Mikael Ekman, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö.

Teknikfritt rum ökar umgänget i hemmet
Att den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt de senaste decennierna har fått en del negativa konsekvenser sett till umgänget i våra hem. Trendrapporten visar nämligen att sex av tio skåningar upplever att tekniken minskat den sociala samvaron i familjen och hälften tror att teknikprylarna kommer fortsätta minska umgänget med familjen i framtiden. Ett teknikfritt rum skulle möjligen kunna råda bot på problemet, något som mer än varannan skåning ställer sig positiv till. I de hem där tekniken ska fortsätta ta plats vill dock skåningarna att den i större utsträckning ska matcha den befintliga inredningen, det anser 54 procent.

Något som varit genomgående i årets Trendrapport är att svenska folkets hjärtan allt mer klappar för både natur och miljö, det gäller inte minst i Skåne. När skåningarna de får ange vad som bör bli standard i framtidens hem hamnar nämligen egen energiförsörjning högst upp på listan. Främst är det solkraft som de vill värma upp hemmet med, det svarar 58 procent. Något som däremot inte lockar skåningarna är att bli helt självförsörjande. De är nämligen minst benägna bland länen att ha egen djurhållning och en trädgård där man kan odla grönsaker och grödor. Fyra av tio skåningar tror dock att urban gardening, det vill säga stadsnära odling på balkonger och innergårdar, är en trend som kommit för att stanna.

Andra exempel på intressanta fakta i Trendrapporten 2014:
·  Fyra av tio skåningar, 37 procent, tror att de kommer lägga mindre pengar på inredning i framtiden.

·  50-70 kvadratmeter, det anser en femtedel av skåningarna vara en rimlig boendeyta per person.

·  Endast 14 procent av skåningarna tror att vi kommer att bo större i framtiden.

·  28 procent av skåningarna får sin inredningsinspiration från sociala medier.

Om Trendrapporten 2014
Trendrapporten 2014 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i mars 2014. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige mellan 18 och 65 år. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för de aktuella målgrupperna. Resultatet är nedbrytbart i bakgrundsvariablerna ålder, kön och län. 

Totalt har 2 757 intervjuer fördelat över hela Sverige genomförts. För att säkerställa att basen av respondenter i de respektive länen är riksrepresentativ har vi valt att öka antalet intervjuer i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland, Västerbotten, Jönköping, Halland, Örebro, Gävle och Dalarna. Anledningen till att dessa län valts ut beror på att de är Sveriges största län. Undantaget är att Uppsala strukits och ersatts med Västerbotten för att ge en bättre spridning över landet.

För ytterligare information och ett komplett exemplar av Trendrapporten, kontakta:
Mikael Ekman, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö
Telefon: 076-884 01 21
E-post: mikael.ekman@svenskfast.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

För att ladda ned rapporten som pdf, gå in på: http://www.svenskfast.se/Templates/Page____9923.aspx

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument