Gå direkt till innehåll
Trendrapporten 2019 visar: Majoriteten hjälper barnen med första bostaden

Pressmeddelande -

Trendrapporten 2019 visar: Majoriteten hjälper barnen med första bostaden

Mellan 21 och 23 års ålder bör vuxna barn ha flyttat hemifrån. Det anser varannan svensk. Dock gör bostadsbristen i kombination med hårda regleringar det svårt för ungdomar att hitta en egen bostad. För många blir därför mamma och pappa en livlina. Men vad gör föräldrar för att hjälpa sina barn med deras första bostad? Vanligast är att spara åt dem i fonder. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste undersökning Trendrapporten.

För sjunde året i rad presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten som baseras på en riksrepresentativ undersökning genomförd av Kantar Sifo. Mäklarkedjan har bland annat undersökt vad svenskarna tycker är en rimlig ålder för vuxna barn att flytta hemifrån. Majoriteten är överens om att det vid 21 till 23 års ålder är dags att lämna boet. En av tre tycker till och med att flyttlasset bör gå när barnen är mellan 18 och 20 år.

Trendrapporten visar också att många föräldrar väljer att hjälpa sina barn med deras första bostad. Hela 30 procent sparar i exempelvis fonder åt sina barn. Att placera barnen i bostadskö är också ett populärt sätt att hjälpa till. Dock är det få som väljer att ta lån på sin bostad för att på så sätt få loss kapital till barnens boende. Endast fem procent uppger nämligen detta.

– Det är något alldeles extra att få sin egen första bostad och stå på egna ben. Bostadsbristen som råder i stora delar av landet, i kombination med hårda regleringar såsom höga amorteringskrav och bolånetak gör det dock svårt för många unga i dag att komma in på bostadsmarknaden. Trösklarna måste sänkas och rörligheten på marknaden måste öka. Det ska inte hänga på föräldrars möjlighet eller vilja att hjälpa till huruvida man har möjlighet att skaffa sin första bostad eller ej, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Trots att många väljer att hjälpa sina barn med att skaffa sin egen bostad visar det sig också att 14 procent inte gör, eller planerar att göra det. Detta är dock något som skiljer sig runt om i landet. I Värmland och Dalarna uppger hela 27, respektive 26 procent att de inte hjälper eller planerar att hjälpa sina barn med en framtida bostad. Motsvarande siffra i Stockholm och Västerbotten är endast 9 procent.

– I storstäderna är bostadspriserna mycket höga och bostadsköerna väldigt långa, vilket gör det extra svårt för unga att skaffa bostad. I exempelvis Stockholm är det för de allra flesta en förutsättning att föräldrarna ställer upp. Detta är ett stort problem som skapar stora klyftor som ökar segregationen i våra städer, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Läs hela Trendrapporten 2019 här.

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om undersökningen:
Trendrapporten 2019 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 2 419 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Bilaga

Vid vilken ålder tycker du att vuxna barn bör flytta hemifrån?

Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
18–20 år 34 % 37 % 41 % 33 % 25 % 36 %
21–23 år 51 % 46 % 44 % 51 % 58 % 54 %
24–26 år 6 % 7 % 5 % 5 % 9 % 4 %
27–30 år 1 % - 3 % - 1 % -
31 + år 0 % - - - 0 % 0 %
Vet inte 8 % 10 % 8 % 12 % 7 % 6 %


Hur hjälper/planerar du att hjälpa dina barn med deras första bostad?

Svarsalternativ Totalt 18–29 30–39 40–49 50–59 64–74
Sparar åt dem i t.ex. fonder 30 % 25 % 43 % 39 % 35 % 16 %
Placerar dem i bostadskö 11 % 18 % 15 % 13 % 7 % 4 %
Ta lån på min bostad för att få loss kapital till barnets/barnens boende 5 % 2 % 6 % 3 % 9 % 6 %
Bosparar i t.ex. HSB 3 % 2 % 4 % 4 % 3 % 3 %
Sälja min bostad och an- vända en del av vinsten till barnets/barnens

boende

2 % 0 % - 2 % 3 % 2 %
Jag har inga/vill inte ha barn 32 % 65 % 36 % 31 % 15 % 10 %
På annat sätt 16 % 5 % 4 % 9 % 24 % 32 %
Inte alls 14 % 3 % 7 % 10 % 17 % 30 %


Här hjälper vi inte barnen med den första bostaden

Inte alls
Värmland 27 %
Dalarna 26 %
Jämtland 24 %
Halland 23 %
Gävleborg 21 %
Västernorrland 21 %
Gotland 18 %
Södermanland 18 %
Norrbotten 17 %
Västmanland 17 %
Örebro 17 %
Jönköping 15 %
Kalmar 15 %
Skåne 14 %
Blekinge 12 %
Uppsala 12 %
Kronoberg 11 %
Västra Götaland 11 %
Östergötland 11 %
Stockholm 9 %
Västerbotten 9 %

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32 000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige