Gå direkt till innehåll
Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Kraftig prisuppgång inte längre självklar”

Pressmeddelande -

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Kraftig prisuppgång inte längre självklar”

Bostadsmarknaden präglas av fortsatt stigande priser, där uppgången av villapriserna är större nu än tidigare. Däremot verkar ökningstakten på bostadsrätter sakta avta samtidigt som de regionala prisskillnaderna ökar. Den lite spretiga prisbilden kan mycket väl vara en effekt av den osäkerhet som vuxit fram hos köpare och säljare under hösten, menar Svensk Fastighetsförmedlings VD Peter Lövgren.

Sett över längre tid präglas marknaden av en generell prisuppgång där bostadsrätterna i riket har ökat med 6 procent det senaste året och villorna med 8 procent. Detta kan jämföras med året innan då bostadsrätterna steg med hela 11 procent och villorna med mer blygsamma 4 procent. Att ökningstakten på bostadsrätter avtar och att villorna knappar in, är en bestående trend i november månads siffror. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora.

– Under november minskade priserna på bostadsrätterna i landet med 1 procent medan villorna låg stilla, vilket indikerar en viss oro och en avmattning på marknaden. Sannolikt påverkas både säljare och köpare av det osäkra politiska läget samt olika utspel om amorteringskrav, ränteavdrag och andra plånboksfrågor, säger Peter Lövgren och fortsätter:

– Många börjar sin bostadskarriär med en bostadsrätt, därför är den kategorin speciellt känslig för flera av de förslag som diskuterats under hösten. En stor del av lägenhetsköparna är beroende av lån och stöd av exempelvis föräldrar för att kunna köpa sin första bostad. Villaköparna däremot har ofta en bostad som de kan sälja och har därför lättare att finansiera köpet av en ny bostad, enligt Peter Lövgren.

Stora regionala skillnader i prisutvecklingen
Bland storstäderna visar centrala Göteborg på en prisuppgång om 1 procent på bostadsrättsmarknaden under den senaste månaden, medan priserna i centrala Stockholm och Malmö är stillastående. På villamarknaden är mönstret liknande då stor-Göteborg och stor-Stockholm ökar med 1 procent vardera, medan prisläget i Malmö med omnejd är oförändrat. Sett till de senaste tolv månaderna har priserna på både villor och bostadsrätter i storstäderna stigit markant. Med 13 procents uppgång har stor-Göteborg den största prisökningen på bostadsrätter bland storstadsregionerna. På villamarknaden är det stor-Stockholm som stigit mest med 11 procent.

Det är dock inte storstäderna som placerar sig i topp när det gäller prisökningar på bostadsrätter under det senaste året. Priserna steg nämligen i alla Sveriges 21 län och hela 14 av dessa visar uppgångar på mer än 10 procent. Störst är ökningen på Gotland och i Södermanland med över 29 procent vardera. Samtidigt kan man se att priserna de senaste tre månaderna faktiskt minskat i fem av länen (se separat bilaga nedan).

Även på villamarknaden visar samtliga län på en uppgång under de senaste tolv månaderna och det är i Västmanland och Upplands län som priserna stigit mest med 12 procent vardera. Sju av länen visar uppgångar med mer än 10 procent. I Kalmar har priserna endast ökat med 3 procent, vilket är den lägsta siffran bland länen. Under de senaste tre månaderna visar sju av länen något vikande villapriser (se separat bilaga nedan).

– Generellt påverkar det historiskt låga utbudet av bostäder, kombinerat med stor efterfrågan, inte bara bostadspriserna i storstadsregionerna, utan även i övriga landet. Att prisutvecklingen den senaste tiden spretar åt olika håll beror på regionala och lokala förhållanden som exempelvis arbetsmarknad. Att vi kan skönja en viss avmattning av priserna för bostadsrätter visar på behovet av att få tillbaka tydliga och långsiktiga spelregler för köpare och säljare. Precis som i alla andra sammanhang är osäkerhet det värsta läget, avslutar Peter Lövgren.


För ytterligare information, kontakta:

Dan Sjöholm, presstalesman
Mail: dan.sjoholm@svenskfast.se
Tele: 08-505 358 42

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på: 
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Vi skapar hållbara boendeliv

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Under 2023 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 20 000 bostäder till ett värde av 51 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling

Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige