Följ Svensk Fastighetsförmedling

Kraftig prisökning på bostadsrätter i Värmland

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2014 13:00 CET

Bostadsmarknaden i Värmland är på uppgång. Det senaste året har bostadsrättspriserna i länet stigit med hela 16 procent och under de senaste tre månaderna landar ökningen på 5 procent. Även villapriserna har gått upp under en tolvmånadersperiod, och landar på plus 8 procent. De tre senaste månaderna visar dock på en mer blygsam prisökning med 1 procent. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit del av.

Även i Värmlands största kommun Karlstad har prisuppgången varit markant. Under det gångna året har bostadsrättspriserna gått upp med 14 procent och sett till den senaste tremånadersperioden landar ökningen på 6 procent. Villamarknaden i Karlstad bjuder även den på positiva siffror, sett till de senaste tolv månaderna har prisökningen varit 9 procent. Under den senaste tremånadersperioden är prisläget för villor dock oförändrat.

– Vi har en oerhört het marknad med en extrem försäljningsökning av bostadsrätter det senaste året. Vad beträffar Karlstad så har det varit en väldigt stor efterfrågan på mindre lägenheter och många av bostäderna säljs, precis som i storstäderna, innan den ordinarie visningen. Det gör att priserna också stiger. Marknaden i Karlstad har blivit rörligare tack vare att det nu finns många nybyggda områden att flytta till. Det leder till en omkringflyttning vi inte haft i samma utsträckning tidigare, säger Peter Wingqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare i Karlstad.

– Både bostadsrätts- och villamarknaden visar på uppåtgående siffror i alla län i landet. De regionala skillnaderna är dock väldigt stora och styrs av lokala förhållanden som exempelvis utbud, efterfrågan och arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ökningstakten för bostadsrätterna i landet som helhet har minskat jämfört med föregående tolvmånadersperiod samtidigt som ökningstakten på villor stigit. Det innebär att prisutvecklingen på villor nu är ifatt bostadsrätterna igen, säger Peter Lövgren, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Prisstatistik BOSTADSRÄTT – utveckling över 3 och 12 månader*

Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 10 % + 6 %
Värmlands län + 5 % + 16 %
Karlstads kommun + 6 % + 14 %
*Statistiken för Värmlands län baseras på försäljningen av 331 bostadsrätter under augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013.

Prisstatistik VILLA – utveckling över 3 och 12 månader*
Prisutveckling 3 månader Prisutveckling 12 månader
Riket + 2 % + 8 %
Värmlands län + 1 % + 8 %
Karlstads kommun +/– 0 % + 9 %

*Statistiken för Värmlands län baseras på försäljningen av 313 villor augusti 2014 – oktober 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med maj 2014 – juli 2014, tolvmånaderssiffran med augusti 2013 – oktober 2013. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).


För ytterligare information, kontakta:
Peter Wingqvist, franchisetagare och fastighetsmäklare i Karlstad
Mail: peter.karlstad@svenskfast.se
Mobil: 0708-33 03 43

Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige och ingår i Swedbank Franchise. Kedjan har idag 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling 29 500 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

2013 placerar sig åter igen Svensk Fastighetsförmedling i toppskiktet med en tredje plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
Läs mer på svenskfast.se.

Bifogade filer

PDF-dokument