Följ Svensk Fastighetsförmedling

Mäklarstatistik: Oförändrade bostadsrättspriser och svag uppgång för villapriserna i mars

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:33 CEST

Medelpriset för en bostadsrätt i riket har varit oförändrade under mars. Villapriserna i riket har under mars gått upp med 1 procent. Trenden med allmän prisnedgång tycks bruten samtidigt som lokala variationer kvarstår.

- Höstens trend med breda och allmänna prisnedgångar på den svenska bostadsmarknaden tycks vara bruten. Årets första kvartal redovisar generellt uppåtgående bostadspriser för villor och bostadsrätter på riksnivå. Vi märker även av en ökad aktivitet jämfört med hösten, främst tack vare rekordlåga räntor och ett uppdämt behov. Samtidigt som vi nu ser tecken på ökad stabilitet kommer den svaga konjunkturen och sysselsättningsnivån på den lokala orten fortsätta att påverka prisutvecklingen, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling.


Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, mars 2009

Statistiken baseras på försäljningen av 5047 bostadsrätter under mars 2009, jämfört med februari 2009.

Prisutveckling 1 månad Pris

Riket 0 % 17376 kr/m2
Centrala Stockholm + 1 % 49507 kr/m2
Storstockholm + 1 % 29923 kr/m2
Centrala Göteborg - 1 % 30780 kr/m2
Storgöteborg 0 % 20229 kr/m2
Centrala Malmö + 1 % 17438 kr/m2
Stormalmö - 1 % 15195 kr/m2


Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, mars 2009


Statistiken baseras på försäljningen av 2859 villor under mars 2009, jämfört med februari 2009.

Prisutveckling 1 månad Pris

Riket + 1 % 1 879000 kronor
Storstockholm + 2 % 3 528 000 kronor
Storgöteborg + 2 % 2 606 000 kronor
Stormalmö 0 % 2 499 000 kronor


Prisstatistik 3 månaders glidande medelvärde, 3 och 12 månader, BOSTADSRÄTTER


Statistiken baseras på försäljningen av 13 646 bostadsrätter under januari - mars 2009. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober - december 2008 och tolvmånaderssiffran med januari - mars 2008.

Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader

Riket + 8 % - 4 %
Centrala Stockholm + 7 % - 6 %
Storstockholm + 8 % - 5
Centrala Göteborg + 11 % + 3
Storgöteborg + 9 % - 2 %
Centrala Malmö + 5 % - 6 %
Stormalmö + 4 % - 7 %


Prisstatistik 3 månaders glidande medelvärde, 3 och 12 månader, VILLOR


Statistiken baseras på försäljningen av 7 007 villor under januari - mars 2009. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober - december 2008 och tolvmånaderssiffran med januari - mars 2008.

Prisutveckling 3 mån Prisutveckling 12 mån

Riket + 3 % - 3 %
Storstockholm + 4 % - 6 %
Storgöteborg + 2 % - 6 %
Stormalmö + 6 % - 2 %


* Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.


Nästa pressmeddelande från Mäklarstatistik kommer ut 12 maj klockan 8:00. För statistik på läns- och kommunnivå hänvisas till www.maklarstatistik.se


Fakta om Mäklarstatistik

www.maklarstatistik.se, har Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. Mäklarstatistiks siffror bygger på cirka 70 % av den mäklade marknadens bostadsaffärer.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar (vid kontraktstillfället) genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut.

Kontraktsstatistik

All statistik från mäklarstatistik baseras på köpekontrakt, därmed undanröjer Mäklarstatistik.se de fördröjningar som sker mellan köpetillfälle och lagfart.


Månadsstatistik

Senaste månadens prisutveckling redovisas för områdena riket, Stockholm, Malmö och Göteborg.


Tremånadersstatistik

De tidigare tendenspilarna för att skildra utvecklingen på villamarknaden de senaste tre månaderna har ersatts med procentsatser.


För kommentarer vänligen kontakta:

Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-505 358 00 eller Niclas Strahner, presschef Svensk Fastighetsförmedling 0702-98 38 01


Claudia Wörmann, analysansvarig Mäklarsamfundet 08-544 965 50/0709-90 68 14


Per Johnler
, VD Fastighetsbyrån 070-560 30 57 eller Johan Vesterberg pressansvarig Fastighetsbyrån 0708-20 44 34

Bifogade filer

Word-dokument